Gremza Grzegorz - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Gremza Grzegorz

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Grzegorz GREMZAtel. 32 237 22 24
e-mail: grzegorz.gremza@polsl.pl

    Dr inż. Grzegorz Gremza urodził się w roku 1977 w Katowicach. Po zdaniu matury w roku 1996 rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w roku 2001, w specjalności „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie”. Po ukończeniu studiów, w roku 2001 podjął jako doktorant pracę naukową i dydaktyczną na macierzystym Wydziale, w Katedrze Konstrukcji Budowlanych. W trakcie trwania studiów doktoranckich (w roku 2004) ukończył Studium Pedagogiczne dla Młodych Nauczycieli Akademickich. W 2006 roku obronił pracę doktorską pt. „Nośność i odkształcalność połączeń zespolonych typu beton - beton”, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Od dnia 01.10.2006 roku pracował na stanowisku asystenta z doktoratem w Katedrze Konstrukcji Budowlanych, a od 01.10.2008 roku pracuje na stanowisku adiunkta. W międzyczasie pracował również w przemyśle.
    W ramach pracy naukowej w latach 2002 - 2004 uczestniczył jako wykonawca w grancie KBN z zakresu zespolonych konstrukcji żelbetowych, a od roku 2005 do 2008 pracował w kolejnym grancie z zakresu konstrukcji zespolonych stalowo - betonowych. Współuczestniczył także w kilku innych pracach badawczych prowadzonych w Katedrze Konstrukcji Budowlanych, w obszarze konstrukcji zespolonych stalowo
betonowych. Do marca 2012 roku opublikował łącznie (samodzielnie lub we współpracy) 21 artykułów o różnorodnej tematyce, w tym 8 w krajowych czasopismach punktowanych, 3 w zeszytach naukowych oraz 5 w zagranicznych materiałach konferencyjnych. Jest również współautorem jednego patentu.
    Prowadzi lub prowadził zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia i laboratoria) z  przedmiotów „Konstrukcje Stalowe”, „Konstrukcje Metalowe”, „Metodologia Diagnostyki”, „Projektowanie Konstrukcji”, „Konstrukcje zespolone stalowo - betonowe wg Eurokodu”, „Wybrane zagadnienia z konstrukcji metalowych”. Prowadził również 30 obronionych prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich z zakresu konstrukcji stalowych i stalowo
betonowych oraz 6 ukończonych projektów inżynierskich. Był również wykładowcą w ramach szkoleń organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
    W ramach działalności inżynierskiej uczestniczył w kilkudziesięciu pracach projektowych i ekspertyzowych w zakresie konstrukcji budowlanych stalowych, żelbetowych murowych i drewnianych, w tym ekspertyzach realizowanych w Katedrze Konstrukcji Budowlanych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego