Gromysz Krzysztof - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Gromysz Krzysztof

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Krzysztof GROMYSZtel. 32 237 23 34
e-mail: krzysztof.gromysz@polsl.pl

    Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (dzienne studia magisterskie w latach 1990 1995) i Wydziału Matematyczno Fizycznego Politechniki Śląskiej w specjalności Matematyka Stosowana i Modelowanie Matematyczne (dzienne studia magisterskie w latach 2001 - 2006). W latach 1995 1999 był studentem dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. W. Starosolskiego złożył i obronił w 2001r. Tematem pracy była „Analiza przyczepnościowych połączeń w żelbetowych elementach zginanych”.
    W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą zagadnienia dotyczące badań żelbetowych konstrukcji zespolonych, badań doświadczalnych i modelowanie nieliniowych układów dynamicznych a także badania zmian właściwości dynamicznych konstrukcji budowlanych. W zakres zainteresowań technicznych wchodzi ochrona budynków przed szkodami górniczymi, ocena odporności budynków na odkształcenia terenu górniczego, problematyka prostowania obiektów budowlanych wychylonych z pionu oraz wpływ drgań na obiekty budowlane. W ramach prowadzonych prac naukowych i technicznych uczestniczył w krajowych programach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie i Unię Europejską. Jest autorem kilku artykułów z powyższych dziedzin oraz uczestniczył w ponad 40 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
    Posiada uprawnienia zawodowe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno
budowlanej (2000 r.), a także jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w specjalności Budownictwo w rejonach górniczo zagrożonych (2000 r.). Jest autorem i współautorem ponad stu ekspertyz dla przemysłu i ponad stu dokumentacji technicznych prostowania wychylonych z pionu obiektów budowlanych.
    Na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, od 1995 r., prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: pomiary drgań konstrukcji, budownictwo przemysłowe, budownictwo miejskie, podstawy projektowania konstrukcji oraz z konstrukcji żelbetowych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego