Jaśniok Mariusz - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Jaśniok Mariusz

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Mariusz JAŚNIOKtel. 32 237 23 34
e-mail: mariusz.jasniok@polsl.pl

    Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (1995). W 1995 r. mianowany na stanowisko asystenta i skierowany na dzienne Studia Doktoranckie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Rozprawę doktorską pt. „Modelowanie procesu elektrochemicznej realkalizacji betonu” napisał pod kierunkiem dr hab. inż. Adama Zybury i obronił z wyróżnieniem (2002). W 2002 r. mianowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. Za pracę doktorską otrzymał Wyróżnienie Ministra Infrastruktury oraz Indywidualną Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II (2003).
    Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach trwałości konstrukcji betonowych, realizując prace dotyczące elektrochemicznych badań korozji stali zbrojeniowej w betonie, a także elektrochemicznych metod regeneracji żelbetu. Uczestniczył w 7. projektach badawczych KBN, MNiSW i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest autorem i współautorem ponad 70. publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 3. książek wydanych przez PWN.
    Zajęcia dydaktyczne prowadzi z zagadnień dotyczących projektowania konstrukcji betonowych, budownictwa miejskiego, trwałości budowli oraz podstaw projektowania konstrukcji (w tym dwa przedmioty w języku angielskim). Jest promotorem 60 rozpraw magisterskich, prac inżynierskich oraz projektów inżynierskich. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał łącznie 7 nagród i wyróżnień.
    Jest członkiem Komitetu Nauki PZITB (2004), członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (2006), członkiem zarządu Śląskiej Komisji Nauki PZITB (2009) oraz sekretarzem Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB (2009). Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego IV Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa (2003) oraz dwukrotnie sekretarzem Komitetu Organizacyjnego konferencji KONTRA (2010, 2012). Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2005). Jest współautorem ponad 120 ekspertyz budowlanych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego