Jasiński Radosław - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Jasiński Radosław

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Radosław JASIŃSKItel. 32 237 11 31
e-mail: radoslaw.jasinski@polsl.pl

Urodzony 4 listopada 1972 roku w Sosnowcu. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach specjalności Mosty (praca magisterska wykonana pod kierunkiem Pana dra inż. Jerzego Śliwki pt. ,,Projekt betonowego mostu drogowego przez rzekę Odrę w Chałupkach"- 8.12.1997r.).
Od dnia 01.01.1998 r. pracownik Katedry Konstrukcji Budowlanych na stanowisku Starszego Referenta Inżyniera Technicznego, a od 16.02.1998 r. mianowany na stanowisko asystenta. W okresie 1.10.1998 r. do 1.10.2003 r. studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa. Praca doktorska pt. ,,Nośność i odkształcalność zbrojonych ścian murowych" wykonaną pod kierunkiem Pana dra hab. inż. Jana Kubicy, prof. Pol. Śl., obroniona z wyróżnieniem (Nagroda Ministra Budownictwa) na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach dnia 16.11.2005 r.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA:
1998-2002
– Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w latach 2000-2002 – Sekretarz WKR,
2001 – członek Komitetu Organizacyjnego II Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa.
2001 – członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Seminarium poświęconego nowelizacji normy PN-B-03264:1999.
2003
– członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70. lecia prof. dra hab. inż. Włodzimierza Staropolskiego,

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
1999-2002
– zastępca sekretarza Oddziału PZITB w Gliwicach,
2002-2005 – sekretarz Oddziału PZITB w Gliwicach,
od 2002 – członek stałego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat pracy Projektanta Konstrukcji,
od 2005 – zastępca przewodniczącego Oddziału PZITB w Gliwicach,
od 2005 – członek Zarządu Głównego PZITB w Warszawie wybrany z listy imiennej,
od 2005 – Przewodniczący Komitetu Młodej Kadry Technicznej przy ZG PZITB w Warszawie,
2004 – członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 50. lecia Oddziału PZITB w Gliwicach,
2005 – sekretarz Komitetu Organizacyjnego WPPK-2006,
od 2008
Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Gliwicach,
2009 – członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 75. lecia PZITB w województwie śląskim,

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NUAKOWO-BADAWCZYCH
:
- analizy konstrukcji murowych w złożonym stanie naprężenia ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań poziomych,
- nowelizacja norm projektowania konstrukcji murowych,
- wzmacnianie uszkodzonych konstrukcji murowych,
- analizy belek żelbetowych z otworami w strefach przypodporowych,
- zagadnienia zbrojenia stref przypodporowych w ustrojach płytowo-słupowych,
- zastosowanie stali zróżnicowanych ciągliwości w ustrojach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz płytowo-słupowych,
- diagnostyka konstrukcji żelbetowych: badania niszczące betonu i stali, badania nieniszczące betonu i rozmieszczenia zbrojenia, wykrywanie wad w konstrukcjach,

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWO-TECHNICZNYCH
:
- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od 1999r.
- International Masonry Society od 2010r.
- Komitet Nauki PZITB od 2006r.

NAGRODY
:
1. Indywidualna Nagroda JM Rektora Politechniki Śląskiej Stopnia II za osiągnięcia naukowe - 16.10.2006r.
2. Zespołowa Nagroda JM Rektora Stopnia II Politechniki Śląskiej za osiągnięcia organizacyjne - 1.10.2009r.
3. Zespołowa Nagroda JM Rektora Stopnia I Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne - 14.10.2010r.
4. Zespołowa Nagroda JM Rektora Stopnia I Politechniki Śląskiej za osiągnięcia dydaktyczne - 14.10.2011r.
5. Nagroda Ministra Budownictwa za pracę doktorską pt. Nośność i odkształcalność zbrojonych ścian murowych ścinanych poziomo - 14.05.2007r.
6. Srebrna Odznaka Honorowa PZITB (nr. leg. 5744) - 21.03.2006r.
7. Złota Odznaka Honorowa PZITB (nr. leg 6074) - 21.04.2009r.
8. Nagroda I stopnia w konkursie PZITB im. Prof. S. Brzozowskiego za promotorstwo pracy magisterskiej pt.: Analiza statyczno-wytrzymałościowa murowanego sklepienia w rekonstruowanym obiekcie sakralnym (autor. Mgr inż. Krzysztof Sobik).
9. Nagroda II stopnia w konkursie PZITB im. Prof. S. Brzozowskiego za promotorstwo pracy magisterskiej pt.: Projekt podziemnego, dwukondygnacyjnego parkingu pod istniejącym budynkiem wysokościowym w technologii rusztu stalowego opartego na studniach żelbetowych (autor: mgr inż. Łukasz Młynarski).
10. Nagroda I stopnia w konkursie PZITB im. Prof. S. Brzozowskiego za promotorstwo pracy magisterskiej pt.: Analiza statyczno-wytrzymałościowa monolitycznej konstrukcji wielopoziomowego parkingu (autor: mgr inż. Łukasz Charyga).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego