Kowolik Bernard - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Kowolik Bernard

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Bernard KOWOLIKtel. 32 237 24 03
e-mail: bernard.kowolik@polsl.pl

    Dr inż. Bernard Kowolik jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Skończył specjalność Konstrukcje Budowlane i Miejskie. W 1992 r. ukończył 4-semestralne Studium Pedagogiczne. Po obronie rozprawy magisterskiej w 1993 r. został przyjęty na stanowisko asystenta w Instytucie Konstrukcji Budowlanych. Pracę doktorską pt. „Interakcja sił wewnętrznych w konstrukcjach stalowych ogarniętych pożarem”, wykonywaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Skowrońskiego, obronił w 2001 r. Wówczas został mianowany adiunktem w Katedrze Konstrukcji Budowlanych. Prowadzi wykłady, ćwiczenia projektowe, audytoryjne oraz seminaria z przedmiotu „Konstrukcje metalowe”. Jest promotorem ponad 60 dyplomowych prac (projektów) inżynierskich i magisterskich, w tym również nagradzanych w organizowanym przez PZITB  „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową - Nagrodę Profesora Stanisława Brzozowskiego”. Przez wiele lat był członkiem komisji rozkładu zajęć. Od 2006 r. pełni funkcję koordynatora obciążenia dydaktycznego w Zespole Konstrukcji Metalowych oraz dla Wydziału Budownictwa. Za swoją działalność otrzymał odznakę „Zasłużonemu Politechnice Śląskiej”
    Dr inż. Bernard Kowolik jest autorem lub współautorem ok. 60. publikacji  w  czasopismach oraz w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych. Szczególnie interesuje się problematyką projektowania konstrukcji metalowych z uwagi na warunki pożarowe. W tym zakresie był również wykładowcą na Ogólnopolskich Warsztatach Projektanta Konstrukcji „Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne. Konstrukcje metalowe”, zorganizowanych dla szerokiego grona projektantów w Szczyrku w 2012 r.

    Dr inż. Bernard Kowolik uczestniczy również w pracach projektowych, usługowych i naukowo-badawczych. W ramach tych prac wykonuje przede wszystkim: modelowanie konstrukcji, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, analizę stateczności elementów oraz stateczności globalnej konstrukcji nośnej obiektu, inwentaryzacje konstrukcji i jej uszkodzeń, dokumentację fotograficzną, rysunki koncepcyjne wzmocnienia i sposobu naprawy. Od 1993 r. jest członkiem PZITB.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego