Kucz Piotr - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Kucz Piotr

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Piotr KUCZtel. 32 237 27 00
e-mail: piotr.kucz@polsl.pl

    Dr inż. Piotr Kucz (ur. 11 marca 1949 r.) ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. Pracował w Instytucie Techniki Budowlanej w warszawie, a od 1978 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w 1986 r. Wielokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora za prace naukowo-badawcze. W 1995 roku uzyskał, jako współautor, nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za publikacje naukowe i techniczne („ Projektowanie hal stalowych na terenach górniczych wraz z komentarzem i przykładami”). Był współautorem opracowania analizy przyczyn katastrofy budowlanej hali katowickiej w 2006 r., za którą Katedra Konstrukcji Budowlanych otrzymała Wielką Nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach. Wyróżniony Odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2007 r.) oraz Medalem Edukacji Narodowej (2007 r.). Rzeczoznawca budowlany zarówno PZiTB, jaki wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców. Autor lub współautor stu kilkudziesięciu ekspertyz budowlanych. Obecnie starszy wykładowca w Katedrze Konstrukcji Budowlanych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego