Niewiadomski Lesław - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Niewiadomski Lesław

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Lesław NIEWIADOMSKItel. 32 237 27 00
e-mail: lesław.niewiadomski@polsl.pl

    W latach 1978 1983 był asystentem w Zakładzie Budowli Inżynierskich Wydziału Budownictwa Pol. Śląskiej a następnie przez 4 lata pracował jako projektant w Wojewódzkim Biurze projektów w Oranie w Algierii. W latach 1987 1999 pracował jako projektant i starszy projektant w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT S.A. w Gliwicach. Od 1999 roku jest pracownikiem  w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa. Posiada Uprawnienia Projektowe.
    Prowadzi wykłady oraz ćwiczenia projektowe i tablicowe z zakresu konstrukcji metalowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Budownictwa i Wydziale Architektury w Gliwicach. Jest promotorem projektów inżynierskich i magisterskich rozpraw dyplomowych z zakresu konstrukcji stalowych.
    W pracy naukowej zajmuje się obliczaniem konstrukcji stalowych, w szczególności halowych, wg modeli zaawansowanych uwzględniających imperfekcje na etapie analizy statycznej. Bierze udział w ekspertyzach technicznych wykonywanych w Katedrze Konstrukcji Budowlanych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego