Pająk Zbigniew - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Pająk Zbigniew

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Zbigniew PAJĄKtel. 32 237 20 27
e-mail: zbigniew.pajak@polsl.pl

    Zbigniew Pająk ur. 30 marca 1950 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej, po czym kontynuował kształcenie na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując dyplom magistra inżyniera w 1973 r. Za pracę dyplomową pt. „Projekt odmulnika Dorra” otrzymał nagrodę Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Pracę doktorską pt. „Strefa podporowa konstrukcji płytowo-słupowych osłabiona otworami”, obronił w 1982 r.  
    Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, najpierw jako stażysta, następnie asystent, st. asystent i obecnie jako adiunkt. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z konstrukcji betonowych, budownictwa miejskiego oraz napraw i wzmacniania konstrukcji, na studiach dziennych i zawodowych I i II stopnia. Jest promotorem ponad 100 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, z których kilka uzyskało nagrody w konkursie im Prof. Brzozowskiego na najlepsze prace dyplomowe, organizowanym przez PZITB.
    Dr inż. Zbigniew Pająk jest autorem lub współautorem licznych prac badawczo-naukowych i eksperckich oraz około 120 publikacji w czasopismach naukowych krajowych, zagranicznych oraz materiałach konferencji naukowo-technicznych.
    Działalność badawcza dr inż. Zbigniewa Pająka dotyczy głównie analiz nośności i sztywności konstrukcji żelbetowych a zwłaszcza szkieletów płytowo-słupowych oraz analiz stanu i zachowania się różnych typów konstrukcji i obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.
    Dr inż. Zbigniew Pająk jest członkiem Sekcji Betonu przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Od lat działa czynnie w PZITB, gdzie obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału w Gliwicach. Działa także w Śląskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, gdzie jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej do nadawania uprawnień budowlanych.
    Za prace badawcze i osiągnięcia dydaktyczne uzyskał liczne nagrody Rektora Politechniki Śląskiej a także 3 nagrody Ministra Budownictwa. Jest uznanym w środowisku rzeczoznawcą budowlanym. Został odznaczony Złotą Odznaką PZITB i Złotym Krzyżem Zasługi. Posiada Odznakę Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego