Piekarczyk Adam - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Piekarczyk Adam

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Adam PIEKARCZYKtel. 32 237 28 65
e-mail: adam.piekarczyk@polsl.pl

    Zajmuje się problemami związanymi z teorią i badaniami konstrukcji murowych i żelbetowych oraz projektowaniem tych konstrukcji a także zagadnieniami dotyczącymi diagnostyki konstrukcji żelbetowych. Autor i współautor monografii oraz kilkudziesięciu artykułów i referatów w wymienionych dziedzinach.
    W ramach pracy dydaktycznej prowadzi wykłady oraz ćwiczenia projektowe i laboratoryjne z zakresu konstrukcji żelbetowych i murowych, badań laboratoryjnych materiałów i elementów, a także metodologii diagnostyki konstrukcji budowlanych.
    Współautor kilkudziesięciu ekspertyz i projektów konstrukcji żelbetowych i murowanych.
    Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz International Masonry Society.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego