PROJEKTY BADAWCZE - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

PROJEKTY BADAWCZE

DZ. NAUKOWA

PROJEKTY BADAWCZE
WYKONYWANE W KATEDRZE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW CENTRALNYCH

24. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Projekt: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Pakiet tematyczny PT1.
Nowoczesne metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji
Temat badawczy PT1.3. Określenie rezerw bezpieczeństwa strefy przypodporowej słupów wewnętrznych ustrojów płytowo-słupowych po jej zniszczeniu przez przebicie
Kierownik tematu: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wykonawcy tematu: Dr inż. Barbara Wieczorek, Dr inż. Zbigniew Pająk, Dr inż. Mirosław Wieczorek

Temat badawczy PT1.4. Opracowanie zasad i metod oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych
Kierownik tematu: Prof. dr hab. inż. Adam Zybura
Wykonawcy tematu: Dr inż. Mariusz Jaśniok, Dr inż. Krzysztof Gromysz

Pakiet tematyczny PT3.
Innowacyjne materiały budowlane i metody ich projektowania w aspekcie wymaganych cech użytkowych i trwałości
Temat badawczy PT3.3. Opracowanie mechaniczno-chemicznego modelu degradacji żelbetu w warunkach agresywnych z uwzględnieniem procesów korozyjnych zbrojenia i otuliny betonowej
Kierownik tematu: Prof. dr hab. inż. Adam Zybura
Wykonawcy tematu: Dr inż. Mariusz Jaśniok, Dr inż. Tomasz Jaśniok, Dr inż. Tomasz Krykowski, Mgr inż. Barbara Słomka-Słupik, Mgr inż. Zofia Szweda

Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez Politechnikę Łódzką
Okres realizacji: 2010-2012

23. Projekt badawczy promotorski nr NN 506 235839;  (PBU-108/RB-2/2010)
Tytuł: Wpływ kształtowania zakotwienia strzemion ze stali o dużej ciągliwości na rezerwy bezpieczeństwa w elementach ścinanych.
Umowa nr 2358/B/TO2/2010/39
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wykonawca: Mgr inż. Radosław Kupczyk
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2010-2012

22. Projekt badawczy promotorski nr NN 506 244338; (PBU-60/RB-2/2010)
Tytuł: Analiza mechanizmu zniszczenia wybranych fragmentów ustroju płytowo-słupowego wywołanego katastrofą postępującą.
Umowa nr 2443/B/T02/2010/38
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wykonawca: Mgr inż. Mirosław Wieczorek
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2010-2012

21. Projekt badawczy własny nr NN 506 072538; (PBU-59/RB-2/2010)
Tytuł: Kształtowanie konstrukcji szkieletowych z dźwigarów o sfałdowanym środniku łączonych doczołowo.
Umowa nr 0725/B/T02/2010/38
Kierownik projektu: Dr inż. Witold Basiński
Wykonawca:  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal (Politechnika Świętokrzyska)
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2010-2013

20. Projekt badawczy własny nr NN 506 194438; (PBU-58/RB-2/2010)
Tytuł: Badania murowych ścian z otworami.
Umowa nr 1944/B/T02/2010/38
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wykonawcy: Dr inż. Łukasz Drobiec, Dr inż. Radosław Jasiński, Dr inż. Adam Piekarczyk
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2010-2013

19. Projekt badawczy własny nr NN 506 252537; (PBU-97/RB-2/2009)
Tytuł: Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancynej.
Umowa nr 2525/B/T02/2009/37
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Adam Zybura
Wykonawca: Dr inż. Mariusz Jaśniok
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2009-2012

18. Projekt badawczy własny nr NN 506 099333; (PBU-49/RB-2/2007)
Tytuł: Badanie stanu i budowa dynamicznego modelu matematycznego żelbetowych zespolonych stropów płytowych na podstawie pomiaru drgań swobodnych.
Umowa nr 0993/B/T02/2007/33
Kierownik projektu: Dr inż. Krzysztof Gromysz
Wykonawca: Dr inż. Krzysztof Gromysz
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2007-2009

17. Projekt badawczy rozwojowy nr R04 013 01; (PBR-9/RB-2/2007)
Tytuł: Betony na cementach z popiołem lotnym z kotłów fluidalnych.
Zadanie nr 7: Badanie wpływów dodatku do betonu w postaci popiołów fluidalnych na korozję konwencjonalnego zbrojenia stalowego.
Umowa nr IPPT/U-1/1610/2007
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Adam Zybura
Wykonawca: Mgr inż. Katarzyna Domagała
Zleceniodawca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie w ramach zlecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2007
2009

16. Projekt badawczy własny nr NN 4 T07E 072 29; (PBU-69/RB-2/2005)
Tytuł: Badanie zachowania się belek stalowo-betonowych o podatnej płaszczyźnie styku, poddanych skręcaniu pod obciążeniem kilkucyklowym.
Umowa nr 1731/T07/2005/29
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wykonawcy: Dr inż. Grzegorz Gremza, Dr inż. Tomasz Krykowski
Zleceniodawca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Badań Naukowych
Okres realizacji: 2005-2007

15. Projekt badawczy własny nr NN 4 T07E 082 28; (PBU-3/RB-2/2005)
Tytuł: Badania szybkości korozji zbrojenia w elementach żelbetowych metodami zmnienno i stałoprądowymi.
Umowa nr 1521/T07/2005/28
Kierownik projektu: Dr hab. inż. Adam Zybura, prof. PŚl.
Wykonawcy: Dr inż. Mariusz Jaśniok, Dr inż. Tomasz Jaśniok, Dr inż. Ginter Nawrat
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Okres realizacji: 2005-2007

14. Projekt badawczy promotorski nr NN 4 T07E 064 26; (PBU-23/RB-2/2004)
Tytuł: Badania zachowania się murów z cegły ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych poziomemu ścinaniu.
Umowa nr 1486/T07/2004/26
Kierownik projektu: Dr hab. inż. Jan Kubica, prof. PŚl. (początkowo Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski)
Wykonawca: Mgr inż. Radosław Jasiński
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Okres realizacji: 2004-2005

13. Projekt badawczy promotorski nr NN 5 T07E 076 25; (PBU-47/RB-2/2003)
Tytuł: Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym.
Umowa nr 0890/T07/2003/25
Kierownik projektu: Dr hab. inż. Jan Kubica (początkowo Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski)
Wykonawca: Mgr inż. Łukasz Drobiec
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Okres realizacji: 2003-2004

12. Projekt badawczy promotorski nr NN 5 T07E 075 25; (PBU-46/RB-2/2003)
Tytuł: Badanie wpływu zbrojenia umieszczanego w spoinach wspornych na nośność i odkształcalność ścian murowych poddanych pionowemu ścinaniu.
Umowa nr 0889/T07/2003/25
Kierownik projektu: Dr hab. inż. Jan Kubica (początkowo Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski)
Wykonawca: Mgr inż. Adam Piekarczyk
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Okres realizacji: 2003-2005

11. Projekt badawczy nr NN 5 T07E 046 22; (PBU-15/RB-2/2002)
Tytuł: Badanie wpływu zakotwienia zbrojenia we wieńcu na siły rozwarstwiające w zespolonych stropach płytowych.
Umowa nr 1178/T07/2002/22
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wykonawcy: Mgr inż. Grzegorz Gremza, Dr inż. Krzysztof Gromysz
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 2002-2004

10. Projekt badawczy promotorski nr NN 8 T07E 020 20; (PBU-30/RB-2/2001)
Tytuł: Modelowanie procesu elektrochemicznej realkalizacji betonu.
Umowa nr 1567/T07/2001/20
Kierownik projektu: Dr hab. inż. Adam Zybura, prof. PŚl.
Wykonawca: Mgr inż. Mariusz Jaśniok
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 2001-2002

9. Projekt badawczy promotorski nr NN 7 T07E 016 16; (PBU-13/RB-2/1999)
Tytuł: Doświadczalno numeryczna analiza pracy połączenia zbrojenia na zakład.
Umowa nr 1024/T07/99/16
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wykonawca: Mgr inż. Krzysztof Gromysz
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 1999-2000

8. Projekt badawczy nr NN 7 T07E 026 15; (PBU-99/RB-2/1998)
Tytuł: Analiza nośności i odkształcalności ścian murowanych, ściennych prostopadle do spoin wspornych na skutek pionowych deformacji podłoża wywołanych wpływami typu górniczego.
Umowa nr 1026/T07/98/15
Kierownik projektu: Dr inż. Jan Kubica
Wykonawcy: Mgr inż. Łukasz Drobiec, Mgr inż. Radosław Jasiński, Dr inż. Ryszard Kliszczewicz, Dr inż. Zbigniew Pająk, Mgr inż. Adam Piekarczyk, Mgr inż. Ilona Simek, Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 1998-2001

7. Projekt badawczy nr NN 7 T07E 016 12; (PBU-30/RB-2/1997)
Tytuł: Badanie postępu zmian karbonatyzacyjnych w betonie zwykłym o określonej klasie.
Umowa nr 1015/T07/97/12
Kierownik projektu: Mgr inż. Andrzej Nurek
Wykonawca: Mgr inż. Andrzej Nurek
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 1997-1998

6. Projekt badawczy nr NN 7 T07E 015 12; (PBU-19/RB-2/1997)
Tytuł: Próba elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu.
Umowa nr 550/T07/97/12
Kierownik projektu: Mgr inż. Mariusz Jaśniok
Wykonawca: Mgr inż. Mariusz Jaśniok
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 1997-1997

5. Projekt badawczy nr NN 7 T07E 017 12; (PBU-18/RB-2/1997)
Tytuł: Doświadczalna analiza czynników wpływających na przyczepnościowe przekazywanie sił w prętach.
Umowa nr 551/T07/97/12
Kierownik projektu: Mgr inż. Krzysztof Gromysz
Wykonawca: Mgr inż. Krzysztof Gromysz
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 1997-1997

4. Projekt badawczy nr NN 7  S103 047 04; (PBU-503/RB-2/1993)
Tytuł: Badanie wpływu korozji zbrojenia na trwałości żelbetu.
Umowa nr 0098/S1/93/04
Kierownik projektu: Dr hab. inż. Adam Zybura, prof. PŚl.
Wykonawcy: Prof. dr hab. inż. Józef Kubicki, Dr inż. Piotr Falewicz, Dr inż. Scholastyka Kuczkowska (Politechnika Wrocławska), Prof. dr hab. inż. Jan Kubik (Politechnika Opolska)
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 1993-1996

3. Projekt badawczy nr NN 7  0678 91 01; (PBU-611/RB-2/1992)
Tytuł: Badanie płyt ciągłych dla weryfikacji metod obliczeniowych.
Umowa nr 0402/S1/92/02
Kierownik projektu: Dr inż. Marianna Glenszczyk
Wykonawcy: Dr inż. Władysław Ciążyński, Dr inż. Edward Hrynkiewicz, Dr inż. Stanisław Świtalski, Dr inż. P. Gawor
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 1992-1995

2. Projekt badawczy nr NN 7  0681 91 01; (PBU-610/RB-2/1992)
Tytuł: Ściany z elementów drobnowymiarowych jako usztywnienie żelbetowych konstrukcji szkieletowych na terenach górniczych.
Umowa nr 0403/S1/92/02
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wykonawcy: Dr inż. Ryszard Kliszczewicz, Mgr inż. Jan Kubica
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 1992-1994

1. Projekt badawczy nr NN 7  0680 91 01; (PBU-265/RB-2/1991)
Tytuł: Gęstoperforowane ściany betonowe pod obciążeniami mechanicznymi i niemechanicznymi.
Umowa nr 1820/7/91
Kierownik projektu: Mgr inż.  Ireneusz Jóźwiak
Wykonawca: Mgr inż. Ireneusz Jóźwiak
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji: 1991-1993

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego