PROWADZONE PRZEDMIOTY - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

PROWADZONE PRZEDMIOTY

DYDAKTYKA

PRZEDMIOTY
PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

kierunek: BUDOWNICTWO

Studia stacjonarne (Gliwice), I stopnia (inżynierskie)

Semestr 2
• dr inż. Krzysztof Gromysz – Structural Engineering – wykład + ćwieczenia (SE)
• dr inż. Ireneusz Jóźwiak – Podstawy projektowania – wykład + projekt (wszyscy)

Semestr 3
dr inż. Łukasz Drobiec - Konstrukcje murowe (BKiI, IPB)
dr inż. Ryszard Kliszczewicz - Konstrukcje betonowe (KBI)

Semestr 4
• dr inż. Tomasz Jaśniok – Trwałość konstrukcji budowlanych (opcja S1) – wykład + laboratorium (KBI)
• dr inż. Bernard Kowolik – Konstrukcje metalowe (IPB + BKI)
• dr inż. Ryszard Kliszczewicz – Wymiarowanie konstrukcji betonowych 2 (opcja S1)
• dr inż. Tomasz Krykowski – Steel structures
• dr inż. Jan Zamorowski – Wybrane zagadnienia z konstrukcji metalowych 1 (opcja S1)
• dr hab. inż. Walter Wuwer – Konstrukcje metalowe (KBI)
• prof. dr hab. inż. Adam Zybura – Konstrukcje betonowe – projekt + wykład (BKI + IPB)

Semestr 5
dr inż. Łukasz Drobiec Konstrukcje murowe (KBI)
dr inż. Tomasz Krykowski Steel structures
dr inż. Lesław Niewiadomski Konstrukcje Metalowe (BKI, IPB)
dr hab. inż. Walter WUWER, prof. Pol. Śl. Konstrukcje Metalowe (KBI)

Semestr 6
• dr inż. Grzegorz Gremza – Wybrane zagadnienia z konstrukcji metalowych 2 (KBI)
• dr inż. Krzysztof Gromysz – Urban Structures – wykład + projekt (ES)
• dr inż. Mariusz Jaśniok – Trwałość materiałów i konstrukcji (opcja s3) – wykład (KBI)
• dr inż. Tomasz Krykowski – Steel Structures
• dr inż. Zbigniew Pająk – Budownictwo miejskie – wykład (KBI)
• dr inż. Zbigniew Pająk – Naprawa, wzmacnianie i utrzymanie budynków i konstrukcji (opcja S3) – wykład (KBI)
• dr inż. Adam Piekarczyk – Projekt z budownictwa miejskiego (opcja S2) – projekt (KBI)

Semestr 7
dr inż. JanZamorowski - Opcja K4: Węzły w konstrukcjach metalowych

Semestr 8
• dr inż. Mariusz Jaśniok – Final Project – projekt (SE)
• dr hab. inż. Walter Wuwer – Opcja K5: Projektowanie konstrukcji metalowych wg eurokodów (KBI)
• dr hab. inż. Walter Wuwer – Seminarium projektu inżynierskiego (KBI)

Studia stacjonarne (Gliwice), II stopnia (magisterskie)

Semestr 1
dr inż. Łukasz Drobiec Metodologia diagnostyki (IPB, BKiI)
dr inż. Krzysztof Gromysz Metodologia diagnostyki (KBI)
dr inż. Grzegorz Gremza Konstrukcje zespolone stalowo Betonowe (fakultet)
dr inż. Ryszard Kliszczewicz Wymiarowanie konstrukcji betonowych 2 (fakultet)
prof dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski Budowlane konstrukcje miejskie
prof dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski Projektowanie konstrukcji betonowych i murowych
prof dr hab. inż Agam Zybura Złożone konstrukcje betonowe projekt + wykład (wszyscy)
prof dr hab. inż Agam Zybura Złożone konstrukcje betonowe seminarium (KBI)
dr hab. inż. Walter WUWER, prof. Pol. Śl Złożone konstrukcje metalowe - projekt + wykład (wszyscy)
dr hab. inż. Walter WUWER, prof. Pol. Śl Złożone konstrukcje metalowe projekt (KBI)

Semestr 2
• dr inż. Krzysztof Gromysz – Pomiary drgań konstrukcji budowlanych – ćwiczenia + seminarium (KBI)
• dr inż. Zbigniew Pająk – Budowlane konstrukcje miejskie – projekt (KBI)

Studia niestacjonarne (Gliwice), I stopnia (inżynierskie)

Semestr 3
dr inż. Radosław Jasiński Konstrukcje murowe (BKiI+IPB)
dr inż. Radosław Jasiński Konstrukcje murowe (KBiI)
dr inż. Tomasz Jaśniok Konstrukcje betonowe (całość)

Semestr
4
• dr inż. Mariusz Jaśniok – Trwałość konstrukcji (KBI)

Semestr 5
dr inż. Adam Piekarczyk Konstrukcje betonowe 3 (KBI)
dr inż. Grzegorz Gremza Konstrukcje metalowe 2 (całość)
dr inż. Grzegorz Gremza Konstrukcje metalowe 2 (KBI)

Semestr 6
• dr inż. Krzysztof Gromysz – Budownictwo przemysłowe – wykład (KBI)
• dr inż. Krzysztof Gromysz – Konstrukcje betonowe – wykład + projekt (KBI)
• mgr inż. Zofia Szweda – Budownictwo miejskie projekt

Semestr 7
dr inż. Krzysztof Gromysz Seminarium dyplomowe (KBI)
dr inż. Zbigniew Pająk Projekt inżynierski

Studia niestacjonarne (Gliwice), II stopnia (magisterskie)

Semestr 1
dr inż. Tomasz Jaśniok Trwałość konstrukcji
prof dr hab. inż Adam Zybura Złożone konstrukcje betonowe projekt + wykład (wszyscy)
prof dr hab. inż Adam Zybura Złożone konstrukcje betonowe seminarium (KBI)
dr hab. inż. Walter WUWER, prof. Pol. Śl Złożone konstrukcje metalowe - projekt + wykład (wszyscy)
dr hab. inż. Walter WUWER, prof. Pol. Śl Złożone konstrukcje metalowe projekt (KBI)

Semestr 2
• dr inż. Zbigniew Pająk – Budownictwo miejskie – wykład (KBI)

Semestr 3
dr inż. Łukasz Drobiec Konstrukcje murowe (KBI)
dr inż. Lesław Niewiadomski Złożone konstrukcje metalowe 2 (KBI)
dr inż. Zbigniew Pająk Budowlane konstrukcje miejskie projekt (KBI)
dr inż. Adam Piekarczyk Badania laboratoryjne materiałów i elementów (KBI)


kierunek: ARCHITEKTURA

Studia stacjonarne (Gliwice), I stopnia (inżynierskie)

Semestr 3
dr inż. Ryszard Kliszczewicz Konstrukcje budowlane

Semestr 4
• dr inż. Ryszard Kliszczewicz – Konstrukcje budowlane –
Konstrukcje drewniane, murowe i żelbetowe
• dr inż.
Lesław Niewiadomski – Konstrukcje budowlane – Konstrukcje metalowe


kierunek: BUDOWNICTWO

Studia stacjonarne (Rybnik), I stopnia (inżynierskie)

Semestr 1
dr inż. Andrzej Śliwka Chemia materiałów budowlanych (BA)
dr inż. Andrzej Śliwka Chemia materiałów budowlanych (BIM)

Semestr 2
• dr inż. Andrzej Śliwka – Chemia (BIM)
• dr inż. Andrzej Śliwka – Chemia (IM)

Semestr 3
dr inż. Adam Piekarczyk Konstrukcje murowe (IM)

Semestr 4
• dr inż. Piotr Kucz – Konstrukcje metalowe (BA)
• dr inż. Adam Piekarczyk – Konstrukcje murowe (BA)

Semestr 5
dr inż. Piotr Kucz Konstrukcje metalowe projekt + wykład

S
tudia niestacjonarne (Rybnik), I stopnia (inżynierskie)

Semestr 1
dr inż. Andrzej Śliwka Chemia materiałów budowlanych (BIM)

Semestr 4
• dr inż. Adam Piekarczyk – Konstrukcje murowe (IM)


Semestr 5
dr inż. Jan Zamorowski Konstrukcje metalowe (BA)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego