Szweda Zofia - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

Szweda Zofia

O KATEDRZE > PRACOWNICY

dr inż.
Zofia SZWEDAtel. 32 237 23 12
e-mail: zofia.szweda@polsl.pl

    W latach 1991 do 1996 r. studiowała na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku Konstrukcje Budowlano Inżynierskie w specjalności Mosty. Dyplom studiów magisterskich uzyskała dnia 17 grudnia 1996 r., broniąc pracę pt.: „ Most drogowy na trasie Wadowice Sucha Beskidzka”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Józef Głomb.
    Następnie od 1 lutego 1997 r. do 1 lipca 2002 r. pracowała zawodowo w Zakładzie Projektowo
Wdrożeniowym IPW „Projex” w Katowicach.
    Dnia 1 października 2002 r. została przyjęta na studia doktoranckie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej podejmując działalność naukową i dydaktyczną w Katedrze Konstrukcji Budowlanych pod opieką Prof. dr hab. inż. Adama Zybury. Dnia 17 marca 2004 r. na posiedzeniu Rady Wydziału otwarto jej przewód doktorski nt.: „Ocena właściwości ochronnych betonu na podstawie badań przyspieszonej migracji chlorków w polu elektrycznym”, której  promotorem został prof. dr hab. inż. Adam Zybura. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia korozji konstrukcji żelbetowych, szczególnie zagrożonych przez chlorki.
    Od 2003 r. jest członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
    Od dnia 1 października 2010 r. bierze udział w pracach naukowo-badawczych tematu nr T.3.3.
„Opracowanie metody projektowania otulin zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych w warunkach agresywnych z uwzględnieniem zaawansowanego modelu procesów korozyjnych zbrojenia i otuliny betonowej”, prowadzonego pod kierownictwem pana prof. dr hab. inż. Adama Zybury i należącego do projektu: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” ‒ POIG.01.01.02-10-106/09-01.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego