WYKAZ PUBLIKACJI - Katedra Konstrukcji Budowlanych

Idź do spisu treści

Menu główne

WYKAZ PUBLIKACJI

DZ. NAUKOWA

WYKAZ PUBLIKACJI
PRACOWNIKÓW KATEDRY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

2012

Artykuły w czasopismach PAN
Archives of Civil Engineering

 • LVIII, 1/2012 Gromysz K.: Modeling the influence of composite stiffness on energy dissipation in reinforces composite concrete floors, str. 71 96

 • LVIII, 3/2012 Gromysz K.: Estimation of stiffness and energy dissipation for the models of reinforced-concrete composite slabs based on the investigations of statically loaded slabs, str. 259 292


Artykuły naukowo techniczne w czasopismach ogólnopolskich
Architecture Civil Engineering Environment

 • No. 1/2012 Szweda Z., Zybura A.: Analysis of chloride diffusion and migration in concrete. Part I Theoretical model, str. 47 54

 • No. 1/2012 Szweda Z., Zybura A.: Analysis of chloride diffusion and migration in concrete. Part II Experimental tests, str. 55 62


Cement Wapno Beton

 • Special Issue 2012 Jaśniok M.: Examining and modelling the influence of lengths of rebars in concrete to shapes of impedance spectra, str. 30 34

 • Special Issue 2012 Śliwka A., Zybura A.: Diffusion of organic substances inhibiting reinforcement corrosion in concrete, str. 35 38


Przegląd Budowlany

 • Nr 6/2012 Szweda Z., Zybura A.: Wyznaczanie współczynnika dyfuzji chlorków w betonie na podstawie badań migracji jonów w polu elektrycznym

 • Nr 11/2012 Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena zagrożenia korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Cz. 1 Badania właściwości ochronnych betonu, str. 29 35

 • Nr 12/2012 Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena zagrożenia korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Cz. 2 Elektrochemiczne badania korozyjne


Materiały Budowlane

 • Nr 1/2012 Drobiec Ł.: Problemy projektowania ścian wypełniających i osłonowych wg EC-6, str. 92 96

 • Nr 4/2012 Drobiec Ł.: Mury skrępowane, str. 18 20

 • Nr 5/2012 Wieczorek M.: Wybrane aspekty technologii wykonania wielkowymiarowych elementów badawczych, str. 28 30

 • Nr 7/2012 - Kowolik B.: Wpływ właściwości fizycznych materiału na skuteczność izolacji ogniochronnej elementów stalowych

 • Nr 7/2012 - Wuwer W., Swierczyna S., Słowiński K.: Nowoczesna technologia sworzniowych połączeń prętów z kształtowników giętych.

 • Nr 9/2012 Drobiec Ł., Jasiński R.: Problemy obliczania nośności filarków międzyokiennych podstawową metodą uproszczoną wg EC-6, str. 75 78

 • Nr 10/2012 Drobiec Ł., Jasiński R.: Problemy obliczania nośności filarków międzyokiennych podstawową metodą uproszczoną wg EC-6, str. 26 27


Ochrona przed Korozją

 • Nr 4/2012 Domagała K., Śliwka A., Zybura A.: Wpływ dodatku popiołu wapiennego na ochronne właściwości betonu względem zbrojenia, str. 176 180

 • Nr 6/2012 Jaśniok T., Jaśniok M.: Zmienność szybkości korozji zbrojenia w betonie przy stałych warunkach termiczno-wilgotnościowych, str. 282 285


Inżynier budownictwa

 • Nr 10/2012 Drobiec Ł.: Wklejanie prętów zbrojeniowych za pomocą kotew chemicznych połączenia w konstrukcjach żelbetowych, str. 76 80


Przegląd Górniczy

 • Nr 8/2012 Gromysz K.: Analiza przyczyn nierównomiernego wychylenia budynku znajdującego się na terenie górniczym, str. 99 110


Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie

 • Nr 6/2012 Pająk Z., Drobiec Ł.: Bezpieczeństwo mechanicznych zakotwień membrany PCV-P, str. 29 36


Dachy Płaskie

 • Nr 2/2012 Pająk Z., Drobiec Ł.: Bezpieczeństwo mechanicznych zakotwień membrany PCV-P, str. 24 30


Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 3/2012 - Zamorowski J., Kowolik B.: Projektowanie żeber usztywniających w blachownicach

 • Nr 7/2012 - Słowiński K.: Nośność połączeń zakładkowych z łącznikami mechanicznymi typu BOM.


Nowoczesne hale

 • Nr 1/2012 - Swierczyna S., Wuwer W.: Lekka hala kratowa z kształtowników giętych

 • Nr 1/2012 - Zamorowski J., Pępek K. Podatność węzłów w ramach o konstrukcji słupowo ryglowej


Konstrukcje stalowe

 • Nr 2/2012 - Zamorowski J., Kowolik B.: Elementy ściskane, złożone z monosymetrycznymi gałęziami


Artykuły naukowe w czasopismach lokalnych
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej

 • Nr 3/2012/II Gromysz K: Badanie sztywności i rozpraszania energii w żelbetowych płytach warstwowych poddanych obciążeniom cyklicznym, zeszyt 59, str. 365 372


Biuletyn Komisji Nowych Technik PZITB

 • Nr 2/2012 Drobiec Ł.: Błędy wykonawstwa popełniane podczas wznoszenia ścian, str. 9 12


Rozdziały w opracowaniach monograficznych
Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012

 • Kupczyk R.: Nośność otuliny betonowej na przebicie, str. 295 302

 • Swierczyna S.: Nośność na docisk jednciętego połączenia sworzniowego typu BOM ścianek kształtowników giętych

 • Swierczyna S.: Sztywność na przesuw jednciętego połączenia sworzniowego typu BOM ścianek kształtowników giętych


Ochrona obiektów na terenach górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kowalskiego, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2012

 • Gromysz K.: Podstawowe nieliniowe modele ciał wykorzystywane w analizie obiektów budowlanych poddawanych oddziaływaniom górniczym, str. 62 75


Referaty na konferencjach międzynarodowych
15 th International Brick and Block Masonry Conference, Florianópolis, Brazil, June 3-6, 2012

 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Compressive strength of thin layer mortar bed joints masonry made of polish calcium silicate units, str. 38


10 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratysława, October 3-5, 2012

 • Kupczyk R.: Influence of concrete cracks width on stirrups anchorage capacity, str. 159 162

 • Wieczorek M.: The influence of various ways of supporting reinforced concreto noise barrier on the values of internal forces, str. 215 218

 • Basiński W., Kowal Z.: Wpływ sztywności falistego środnika na ugięcia dźwigarów SIN w świetle badań doświadczalnych., str. 59 63

 • Kowolik B.: Critical temperature of compression members according to the Eurocode EN 1993-1-2, str. 123 126

 • Słowiński K. Wuwer W: Structural behaviour of built-up members made of closed and open cold-formed steel sections, str. 59 63

 • Słowiński K. Wuwer W: Nośność na docisk połączeń zakładkowych z łącznikami typu boom, str. 59 63

 • Zamorowski J.: Analysis and modeling of steel bar structures, str. 167 170

 • Zamorowski J., Kowolik B.: The flexibility of nodes in an untypical lattice structure, str. 167 170


58 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, Krynica
Rzeszów, September 16-21, 2012

 • Gromysz K.: Testing stiffness and energy dissipation in reinforced-concrete composite  slabs cyclically loaded, str. 140 141


5 th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań, May 16-18, 2012

 • Kupczyk R.: Load capacity of the concrete cover on "punching shear", str. 211 214


Referaty na konferencjach krajowych
XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji „Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne. Konstrukcje metalowe”. Szczyrk 7-10 marca 2012 r.

 • Kowolik B.: Projektowanie konstrukcji metalowych z uwagi na warunki pożarowe, str. 241 350

 • Zamorowski J., Gremza G.: Współczesne sposoby łączenia na zimno elementów stalowych i aluminiowych, str. 407 498


XII Konferencja Naukowo
Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, Kielce - Cedzyna, 16-18 maja 2012

 • Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena stanu technicznego konstrukcji żelbetowych pod względem trwałości, str. 153 171

 • Pająk Z., Drobiec Ł.: Badania przyczyn awarii pokrycia dachu hali widowiskowo-sportowej, str. 301 311


41 Konferencja Badań Nieniszczących, Toruń, 23-25 października 2012

 • Starosolski W., Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Badania konstrukcji żelbetowych, str. 248 251

 • Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Nieniszczące badania zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, str. 189 192


V Konferencja Naukowo
Techniczna „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa” ARCHBUD 2012, Zakopane, 3 6 września 2012

 • Pająk Z.: Prefabrykaty betonowe we współczesnym budownictwie inżynieryjnym, str. 221 230


Konferencja „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa
i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Łódź, 18
20 listopada 2012

 • Starosolski W., Pająk Z., Wieczorek B., Wieczorek M.: Określenie rezerw bezpieczeństwa strefy przypodporowej słupów wewnętrznych ustrojów płytowo-słupowych po jej zniszczeniu przez przebicie, str. 24 26

 • Zybura A., Gromysz K., Jaśniok M.: Metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych, str. 27 28

 • Zybura A., Krykowski T., Jaśniok T., Słomka-Słupik B., Szweda Z., Jaśniok M.: Mechaniczno-chemiczny model degradacji żelbetu w warunkach agresywnych, str. 60 62


IX Konferencja Naukowo
Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych, Brenna, 20 22 czerwca 2012

 • Gromysz K.: Analiza przyczyn nierównomiernego wychylenia budynku znajdującego się na terenie górniczym, str. 28 29


Podręczniki
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

 • Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe, tom I, wyd. 14

 • Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe, tom III, wyd. 4

 • Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe, tom IV, wyd. 1


Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012

 • Starosolski W.: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia, tom 1, wyd. IV

 • Starosolski W.: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia, tom 2, wyd. IV


Biuletyny techniczne
Centrum Promocji Jakości Stali, 2012

 • Nr 4/2012 Wieczorek M., Starosolski W.: Badania zachowania się narożnego fragmentu monolitycznego ustroju płytowo-słupowych zbrojonego stalą EPSTAL o wysokiej ciągliwości w sytuacji awaryjnej wywołanej usunięciem podpory

2011

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej
Corrosion Engineering, Science and Technology

 • Vol. 46, no 4, 2011 Klakočar-Ciepacz M., Falewicz P., Kuczkowska S., Zybura A.: Modelling of corrosion of reinforcement in contact with cracked concrete cover, str. 353 359


Artykuły w czasopismach międzynarodowych
Engineering Structures and
Technologies (Statybinės Konstrukcijos ir Technologijos)

 • 3(4) 2011 Jaśniok M.: Examining and modelling the influence of lengths of rebars in concrete to shapes of impedance spectra, str. 137 143

 • 3(4) 2011 Śliwka A., Zybura A.: Diffusion of organic substances inhibiting reinforcement corrosion in concrete, str. 137 143


Architecture Civil Engineering Environment

 • Vol. 4 1/2011 - Słowiński K., Walentyński R.: Strengthening of compression members of a lattice girder, str. 91 - 96


Artykuły naukowo techniczne w czasopismach ogólnopolskich
Materiały Budowlane

 • Nr 4/2011 Drobiec Ł.: Mury obciążone głównie pionowo w ujęciu EC6. Część 3. Model przegubowy, str. 26 27

 • Nr 5/2011 Pająk. Z.: Współczesne konstrukcje stropów betonowych, str. 2 5


Ochrona przed Korozją

 • Nr 1/2011 Jaśniok M.: Cechy widm impedancyjnych stali w zaczynie cementowym, zaprawie i betonie, str. 2 7

 • Nr 4-5/2011 Domagała K., Zybura A.: Badania korozyjne zbrojenia zabezpieczonego betonem zawierającym popiół z fluidalnego spalania węgla, str. 142 146


Roczniki Inżynierii Budowlanej, PAN Oddział w Katowicach, Komisja Inżynierii Budowlanej

 • Nr 11/2011 Domagała R.: Stabilność prętów lepkosprężystych z mikrouszkodzeniami, str. 49 52

 • Nr 11/2011 Zybura A.: Opis dyfuzji chlorków w betonie według teorii ośrodka wieloskładnikowego, str. 155 160


Inżynier budownictwa

 • Nr 1/2011 Pająk Z., Drobiec Ł.: Współczesne betonowe konstrukcje prefabrykowane w praktyce budowlanej, str. 61 64


Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie

 • Nr 1/2011 Drobiec Ł.: Remont konstrukcji więźby dachowej kościoła św. Bartłomieja w Gliwicach, str. 20, 22 24, 26


Konstrukcje Stalowe

 • Nr 2/2011 - Gremza G., Basiński W.: Badania wpływu zespolenia z płytą betonową na nośność na ścinanie belek ze środnikiem falistym, str. 25 - 29


Nowoczesne hale

 • Nr 3/2011 - Niewiadomski L., Słowiński K.: Błędy projektowe i wykonawcze konstrukcji przekrycia hali stalowej, str. 29 - 32

 • Nr 3/2011 - Zamorowski J., Kowolik B.: Wpływ sztywności nominalnie przegubowego zakotwienia słupa ramy na rozkład sił wewnętrznych, str.16 - 20


Inżynieria i budownictwo

 • Nr 10/2011 - Słowiński K., Walentyński R.: Nieliniowy model pręta wzmocnionego nakładkami, str. 547 - 549

 • Nr 11/2011 - Zamorowski J., Swierczyna S. Wuwer W.: Zastosowanie metody składnikowej według PN-EN 1993-1-8 do oceny sztywności połączeń zakładkowych


Artykuły naukowe w czasopismach lokalnych
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej

 • Nr 3/2011/11 Gromysz K: Model tarcia wewnętrznego w poziomym zespoleniu żelbetowych płyt, zeszyt 58, str. 127 134

 • Nr 3/2011/11 Kupczyk R.: Badania  wpływu zarysowania na nośność zakotwień strzemion, zeszyt 58, str. 151 158


Czasopismo Techniczne Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków

 • Nr 3-B/2011 Drobiec Ł., Pająk Z.: Problemy napraw drewnianych konstrukcji kościołów, zeszyt 19, rok 108, str. 35 48

 • Nr 3-B/2011 Pająk Z.: Problemy wzmocnienia stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie, zeszyt 19, rok 108, str. 255 266


XI Dni Miernictwa górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice

 • Nr 2/1/2011 Gromysz J., Gromysz K.: Zachowanie się wiaduktu kolejowego w trakcie prowadzenia pod nim eksploatacji górniczej jako przykład reakcji konstrukcji budowlanej na odkształcenia terenu górniczego, str. 135 149


Rozdziały w opracowaniach monograficznych
Współczesne konstrukcje i instalacje w budownictwie. Monografia pod redakcją W. Dornowskiego, Oficyna Wydawnicza WSEiZ, Warszawa 2011

 • Pająk Z.: Współczesne betonowe konstrukcje prefabrykowane w praktyce budowlanej. Rozdział 1.5, str. 103 146


Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Praca zbiorowa pod redakcją J. Bzówki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

 • Kupczyk R.: Wpływ kształtu zakotwienia strzemion na zarysowanie ukośne i rezerwy nośności stref przypodporowych belek żelbetowych, str. 309 319

 • Kupczyk R.: Wpływ naprężeń ściskających w betonie na nośność zakotwień strzemion, str. 321 329

 • Słowiński K.: Badania prętów złożonych bliskogałęziowych z połączeniami podatnymi, str. 359 - 367


Referaty na konferencjach międzynarodowych
7th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures AMCM, Kraków, June 13-15, 2011

 • Gromysz K.: Dissipative forces in joint surface of composite steel reinforced concrete floors, str. 199 200

 • Jasiński R.: Numerical model of the horizontally sheared wall, str. 233 234


5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Bydgoszcz, September 14-17, 2011

 • Drobiec Ł.: Problem of the crack formations in the area of intersecting loadbearing walls built with AAC masonry unit, str. 181 190


57 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, Krynica
Rzeszów, September 18-22, 2011

 • Gromysz K.: A model of internal friction in horizontal connection of composite reinforced concrete two ply slabs, str. 184 185


Sbornik referat XVIII, Konferencje SDMG, Praha, 5
7 Řijna, 2011

 • Niemiec T., Gromysz K.: Doświadczenia w usuwaniu wychyleń budynków o różnych ustrojach nośnych, str. 168 174


European Symposium on Polymers in Sustainable Construction, Czarnecki Symposium, Warsaw, September 6-7, 2011

 • Jaśniok M.: Examining and modelling the influence of lengths of rebars in concrete to shapes of impedance spectra, str. 99 100

 • Śliwka A., Zybura A.: Diffusion of organic substances inhibiting reinforcement corrosion in concrete


Design Of Concrete Structures And Bridges Using Eurocodes, Bratislava, September 12
13, 2011

 • Jasiński R., Kupczyk R., Wieczorek M., Lisowska M., Popko H.: Research on the slab-column structure, reinforced with EPSTAL high ductility steel in a failure stage, str. 275 282


Proceedings of the 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, October 20-21, 2011

 • Gremza G.: The methods of estimating the vortex resonance effects of the steel chimneys and their fatigue strength, str. 64 - 71

 • Kowolik B.: Mechanical properties of building steels at elevated temperatures, str. 59 - 63

 • Kowolik B.: Buckling and equivalent initial bow imperfection of an axial compression member in the fire situation, str. 63 - 66

 • Zamorowski J.: Accuracy of the method fem at high rotations in a flat initially deformed beam element, str. 225 - 228


XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, Konstrukcje Metalowe, Wrocław 2011

 • Basiński W., Kowal Z.: Wyznaczanie rozkładu momentów w belkach ciągłych o połączeniach podatnych na podstawie pomiaru drgań, str. 522 - 529

 • Niewiadomski L.: Tarcza dachowa z blachy trapezowej w modelu obliczeniowym konstrukcji dachu hali przemysłowej, str. 444 - 453

 • Wuwer W., Słowiński K.: Badania cienkościennego pręta złożonego bliskogałęziowego z połączeniami podatnymi, str. 662 - 671

 • Wuwer W., Swierczyna S.: Kratowa rama cienkościenna z podatnymi połączeniami sworzniowymi, str. 614 - 623

 • Zamorowski J.: Wstępnie zdeformowany płaski element prętowy. Porównanie rozwiązań. str. 404 - 414

 • Zamorowski J., Pępek K.: The flexibility of nodes in a frame with a bar-cable structure, str. 225 - 228


Proceedings 11th International Scientific Conference VSU 2011, Sofia

 • Zamorowski J.: Calculation model of bar structures with flexible nodes and effects of the second order, str. II 1 - 6

 • Zamorowski J., Kowolik B.: Transverse stiffeners in plated structural elements, str. II 7 - 12


The 6th International Conference on Thin-Walled Structures, Timisoara, Romania, 2011

 • Wuwer W. Słowiński K.: Investigations of closely spaced built-up bars with flexible joints, str. 229 - 236

 • Wuwer W., Swierczyna S.: Journal friction in bolted lap joints in a complex state of load


Referaty na konferencjach krajowych
XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 9 12 marca 2011

 • Drobiec Ł.: Ściany obciążone głównie pionowo według PN-EN 1996-1 i PN-EN 1996-3, tom I, str. 281 318

 • Jasiński R.: Projektowanie elementów ścinanych według PN-EN 1996-1 i PN-EN 1996-3, tom I, str. 453 500

 • Pająk Z.: Rozwiązania konstrukcyjne stropów, tom II, str. 183 220

 • Piekarczyk A.: Mury poddane zginaniu w płaszczyźnie i z płaszczyzny. Konstrukcja ścian działowych, tom II, str. 249 306

 • Wieczorek M., Starosolski W.: Badania zachowania się narożnego fragmentu ustroju płytowo-słupowego zbrojonego stalą EPSTAL o wysokiej ciągliwości w stanie awaryjnym, tom III, str. 41 54

 • Wieczorek M., Starosolski W.: Badanie wpływu ciągliwości stali zbrojeniowej na pracę giętno-cięgnową wąskich pasm żelbetowych, tom III, str. 55 68


XXV Konferencja Naukowo
Techniczna „Awarie Budowlane”, Szczecin Międzyzdroje, 24-27 maja 2011

 • Pająk Z., Jaśniok M.: Stan awaryjny i sposób wzmocnienia żelbetowej konstrukcji budynku podczas wznoszenia, str. 713 720

 • Basiński W.: Wpływ błędów projektowych i wykonawczych na stan wytężenia przekrycia łukowego, str. 561 - 568

 • Niewiadomski L.: Wady stalowej konstrukcji dachu zmodernizowanej hali przemysłowej, str. 849 - 856


IX Konferencja Naukowo
Techniczna „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych” REW-INŻ, Kraków, 1 3 czerwca 2011

 • Drobiec Ł., Pająk Z.: Problemy napraw drewnianych konstrukcji kościołów

 • Pająk Z.: Problemy wzmocnienia stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie


IV Konferencja Naukowo
Techniczna „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa” ARCHBUD 2011, Zakopane, 13 16 września 2011

 • Pająk Z.: Współczesne konstrukcje monolitycznych i zespolonych stropów betonowych, str. 293 302


VI Konferencja Naukowo
Techniczna „Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej” MATBUD2011, Kraków 2011

 • Słomka-Słupik B., Zybura A.: Badanie postępu korozji zaczynu z cementu siarczanoodpornego w roztworze NH 4Cl, str. 370 377


Konferencja „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Łódź, 16
18 października 2011

 • Starosolski W., Pająk Z., Wieczorek B.: Określenie rezerw bezpieczeństwa strefy przypodporowej słupów wewnętrznych ustrojów płytowo-słupowych po jej zniszczeniu przez przebicie, str. 14 16

 • Zybura A., Gromysz K., Jaśniok M.: Metody oceny bezpieczeństwa i użytkowalności żelbetowych konstrukcji zespolonych, str. 17 18

 • Zybura A., Krykowski T., Jaśniok T., Słomka-Słupik B., Szweda Z., Jaśniok M.: Mechaniczno-chemiczny model degradacji żelbetu w warunkach agresywnych, str. 56 57


XVIII Konferencja Naukowo
Techniczna Ochrona Powierzchni na Terenach Górniczych Kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego, Jastrzębie Zdrój, październik 2011

 • Gromysz K.: Pomiary drgań oraz indywidualna analiza rozwiązań konstrukcyjnych jako podstawy oceny wpływu wstrząsów górniczych na budynek pływalni, str. 70 82


Artykuły sprawozdawcze

Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 3/2011 Zybura A.: Dr hab. inż. Zdzisława Owsiak laureatem nagrody im. prof. Władysława Danileckiego, str. 179


Przegląd Budowlany

 • Nr 12/2011 Jasiński R.: VI Krajowy Zjazd Młodej Kadry PZITB na Górnym Śląsku, str. 3 5


Roczniki Inżynierii Budowlanej, PAN Oddział w Katowicach, Komisja Inżynierii Budowlanej

 • Nr 11/2011 Wyrwał J., Zybura A.: Jubileusz Profesora Jana Kubika, str. 9 36


Podręczniki
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

 • Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, wyd. 1


Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

 • Starosolski W.: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia, tom 1, wyd. III rozszerzone

 • Starosolski W.: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia, tom 2, wyd. III rozszerzone


Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

 • Drobiec Ł., Pająk Z.: Stropy z drobnowymiarowych elementów, wyd. II

2010

Artykuły naukowo techniczne w czasopismach ogólnopolskich
Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 3/2010 Zybura A., Śliwka A.: O interpretacji warunków środowiskowych przy określaniu klasy ekspozycji w projektach konstrukcji żelbetowych, str. 116 120

 • Nr 3/2010 Pająk Z.: Analiza przyczyn oderwania się fakturowej warstwy betonowej ściany wielkopłytowej, str. 126 128

 • Nr 3/2010 Jasiński R., Piekarczyk A., Galman I.: Badania głównych elementów konstrukcji dworca PKP w Katowicach, str. 129 134

 • Nr 3/2010 Gromysz K.: Równoważenie sił podłużnego ścinania w zespoleniu

 • żelbetowych stropów deskowych obciążonych statycznie, str. 141 147

 • Nr 3/2010 Kupczyk R.: Wpływ wybranych czynników na nośność zakotwienia strzemion w konstrukcjach żelbetowych, str. 147 151

 • Nr 5-6/2010 Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Badania korozyjnego zagrożenia zbrojenia kielichowej konstrukcji budynku dworca kolejowego w Katowicach, str. 249 253

 • Nr 5-6/2010 Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A., Galman I.: Badania ścian z cegły w różnych stanach obciążenia, str. 315 322

 • Nr 10/2010 Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: O trwałości, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych, str. 519 525


Przegląd Budowlany

 • Nr 2/2010 Słomka-Słupik B., Zybura A.: O mechanizmie uszkodzenia mikrostruktury matrycy cementowej betonu obiektów oczyszczalni ścieków przemysłowych, str. 41 44

 • Nr 6/2010 Jaśniok M., Jaśniok T., Zybura A.: Określenie stopnia zaawansowania procesów korozyjnych zbrojenia kielichowej konstrukcji dworca w Katowicach, str. 48 52

 • Nr 6/2010 Pająk Z.: Stan zachowania i sposoby renowacji żelbetowych niecek basenowych, str. 63 66


Materiały Budowlane

 • Nr 2/2010 Jasiński R.: Wytrzymałość muru na ścinanie, str. 41 45

 • Nr 3/2010 Jasiński R.: Ściany murowe poddane ścinaniu, str. 40 42

 • Nr 5/2010 Gromysz K.: Przegląd rozwiązań żelbetowych stropów zespolonych, str. 2 4, 79

 • Nr 5/2010 Gromysz K.: Wybrane wymagania konstrukcyjne dotyczących żelbetowych stropów zespolonych, str. 17 20

 • Nr 5/2010 Jasiński R.: Teoretyczne kryteria zniszczenia zbrojonego muru ścinanego poziomo, str. 32 33


Ochrona przed Korozją

 • Nr 4-5/2010 Jaśniok M., Śliwka A., Zybura A.: Zastosowanie pomiarów polaryzacyjnych do oceny stanu zbrojenia żelbetowej podpory wiaduktu, str. 220 224


Inżynier budownictwa

 • Nr 04 (72)/2010 Piekarczyk A., Drobiec Ł., Jasiński R.: Wykrywanie wad wewnętrznych w konstrukcjach żelbetowych, str. 48 52


Przegląd Górniczy

 • Nr 10/2010 Gromysz K.: Analiza częstotliwości drgań odbieranych przez obiekty budowlane wywołanych wstrząsem pochodzenia górniczego i drganiami wywołanymi pracami geotechnicznymi i ruchem pojazdów szynowych, str. 35 47


Artykuły naukowe w czasopismach lokalnych
Bezpieczeństwo i Ochrona Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2010

 • Nr 4/1/2010 Gromysz K., Niemiec T.: Wybrane problemy prostowania obiektów budowlanych wychylonych z pionu, str. 43 65


Rozdziały w opracowaniach monograficznych
Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych. Praca zbiorowa pod redakcją A. M. Brandta, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Studia z zakresu inżynierii, 72, Warszawa 2010

 • Zybura A., Domagała K.: Wpływ popiołów z kotłów fluidalnych w spoiwie na korozję zbrojenia stalowego w betonie. Rozdział 12, str. 283 316


Spotkanie z zabytkiem, Nr 4 (III) 2009, Kościół pw. św. Trójcy
Będzin, Wydawnictwo Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009 (wydane w 2011 r.)

 • Pająk Z., Tatarczyk A., Wieczorek M.: Uwagi o architekturze kościoła pw. św. Trójcy w Będzinie wprowadzenie do zagadnień konstrukcyjnych, str. 7 24

 • Pająk Z., Wieczorek M.: Konstrukcja kościoła św. Trójcy w Będzinie, str. 45 59

 • Pająk Z., Wieczorek M.: Stan zachowania i przyczyny uszkodzeń konstrukcji kościoła św. Trójcy w Będzinie, str. 61 79

 • Pająk Z., Wieczorek M.: Analiza nośności konstrukcji więźby dachowej kościoła św. Trójcy w Będzinie, str. 81 96

 • Pająk Z., Wieczorek M.: Problemy konstrukcyjne remontu kościoła pw. św. Trójcy w Będzinie, str. 97 102


Referaty na konferencjach międzynarodowych
8 th International Masonry Conference, Dresden, July, 2010

 • Piekarczyk A.: Shear modulus and non-dilatational strains of unreinforced and reinforced clay brick masonry, str. 315 324

 • Jasiński R.: Study of reinforced clay brick masonry walls horizontally sheared, str. 1231 1242

 • Drobiec Ł.: The influence of the bed joint reinforcement of the mortars and bricks strains, str. 1781 1790


8 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, October 21
22, 2010

 • Wieczorek M.: Influence of reinforcement in column-beam connection and geometrical dimensions of the beam-column connections on value of internal forces, str. 221 224


Referaty na konferencjach krajowych
56 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Problemy naukowo badawcze budownictwa”, Kielce Krynica, 19 24 września 2010

 • Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena trwałości i monitoring obiektów żelbetowych, tom 1, str. 399 414

 • Gromysz K.: Badanie sztywności zespolenia warstw betonu żelbetowych stropów deskowych, tom 2, str. 529 537


XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Beskidy
Szczyrk, 10 13 marca 2010

 • Gromysz K.: Stropy, belki i ściany zespolone typu beton-beton, tom I, str. 353 406

 • Pająk Z.: Prefabrykowane elementy średnio i wielkowymiarowe, tom II, str. 415 470

 • Piekarczyk A., Drobiec Ł., Jasiński R.: Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie wykonywania oraz kontrola odbiorcza, tom III, str. 1 118

 • Starosolski W.: Zabezpieczenie ustrojów przed obciążeniami wyjątkowymi, tom III,  str. 263 345

 • Zybura A.: Szczególne metody zabezpieczeń obiektów przed korozją, tom III,  str. 527 574

 • Starosolski W., Kupczyk R.: Badania zakotwień strzemion, tom IV, str. 21 66

 • Zybura A., Kliszczewicz R., Gromysz K., Drobiec Ł., Jaśniok M., Pająk Z., Wuwer W., Zamorowski J.: Katedra Konstrukcji Budowlanych w 65-leciu Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, tom IV, str. 295 325


XI Konferencja Naukowo
Techniczna „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego”, Warszawa Miedzeszyn, 14 16 kwietnia 2010

 • Starosolski W., Drobiec Ł., Jasiński R., Jaśniok T., Jaśniok M., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, str. 151 166


III Konferencja Naukowo
Techniczna Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa „ARCHBUD 2010”, Zakopane, 7 10 września 2010

 • Pająk Z.: Kształtowanie i konstrukcja współczesnych betonowych posadzek przemysłowych, str. 225 236


VIII Konferencja Naukowo
Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych, Szczyrk, 21 23 czerwca 2010

 • Gromysz K.: Częstotliwościowa struktura drgań odbieranych przez obiekty budowlane wywołana wstrząsem górniczym a struktura drgań wywołana przez prace geotechniczne i ruch pojazdów szynowych, str. 19 20


Konferencja Dni Betonu „Tradycja i nowoczesność”, Wisła, 11
13 października 2010

 • Słomka-Słupik B., Zybura A.: Doświadczalne badania dekalcyfikacji zaczynu cementowego, str. 787 796


Artykuły sprawozdawcze
Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 3/2010 Kałkowski Z., Krasnowski J., Raszka H., Starosolski W.: 25 lat konferencji inżynierskiej „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, str. 115

 • Nr 5-6/2010 Jasiński R.: Współpraca Gliwickiego Oddziału PZITB z Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej, str. 339

 • Nr 5-6/2010 Jasiński R.: XL konkurs o nagrodę im. Prof. Stanisława Brzozowskiego, str. 340

 • Nr 5-6/2010 Jasiński R., Jóźwiak I.: XXV jubileuszowe Warsztaty pracy projektanta konstrukcji WPPK Szczyrk 2010, str. 341 342

 • Nr 10/2010 Zybura A.: XVII konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2010 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”, str. 567


Przegląd Budowlany

 • Nr 10/2010 Zybura A.: Relacja z XVII Konferencji Naukowo-Technicznej KONTRA 2010 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”, str. 9 11


Ochrona przed Korozją

 • Nr 10/2010 Zybura A.: XVII konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2010 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”, str. 499


Materiały Budowlane

 • Nr 10/2010 Zybura A.: KONTRA 2010, str. 58


Wydawnictwa zwarte
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

 • Zybura A.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków, wyd. 1

 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali, tom I, wyd. 1


Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

 • Starosolski W.: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia, tom 1

 • Starosolski W.: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia, tom 2

 • Drobiec Ł., Pająk Z.: Stropy z drobnowymiarowych elementów, wyd. 2


Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

 • Dzierżewicz Z., Starosolski W.: Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985. Przegląd rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych.

 • Jasiński R., Drobiec Ł., Piekarczyk A.: Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru.


PZITB Oddział Gliwice, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

 • Mercik S., Głomb J., Jasiński R.: Stanisław Brzozowski Inżynier Profesor Wychowawca.


PZITB Oddziały w Bielsku
Białej, Gliwicach, Katowicach i Krakowie

 • Kałkowski Z., Krasnowski J., Raszka H., Starosolski W.: XXV lat Warsztatów pracy projektanta konstrukcji 1985-2010, str. 36


Materiały szkoleniowe
Wydawnictwo PRO-SOFT, Gliwice 2010

 • Starosolski W.: Projektowanie płytowo-słupowych ustrojów i fundamentów żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo kształtowanie, obliczanie, wymiarowanie, zbrojenie, wyd. 10

2009

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej
Journal of Civil Engineering and Management

 • 15(2) 2009 M. Jaśniok, A. Zybura: Modelling the carbonated concrete realkalization, str. 159 169


Artykuły w czasopismach międzynarodowych
Engineering Structures and Technologies (Statybinės Konstrukcijos ir Technologijos)

 • 1(2) 2009 K. Domagała, A. Zybura: Investigation of the protective properties of concrete containing ash from coal combustion in a fluidized bed, str. 95 101

 • 1(4) 2009 A. Śliwka, A. Zybura: A test of reinforcement corrosion progress in the presence of organic corrosion inhibitors, str. 183 194


Artykuły naukowo techniczne w czasopismach z listy MNiSW
Architecture Civil Engineering Environment

 • Vol. 2 No. 4/2009 T. Krykowski, A. Zybura: FEM modeling of concrete cover degradation caused by rebars corrosion in reinforced concrete, str. 71 80


Cement Wapno Beton

 • Nr 5/2009 B. Słomka-Słupik, A. Zybura: Dyfuzja jonów chlorkowych w zaczynie cementowym poddanym działaniu nasyconego roztworu NH 4Cl, str. 232 239


Fizyka budowli w teorii i praktyce

 • Nr IV/2009 B. Słomka-Słupik, A. Zybura: Zmiany struktury zaczynu cementowego pod wpływem roztworu powodującego dekalcyfikację, str. 163 168


Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 3/2009 W. Starosolski: Uwagi o obliczaniu fundamentów na podatnym podłożu, str. 140 143

 • Nr 6/2009 W. Starosolski: O obliczaniu płyt jednokierunkowo pracujących, str. 319 320

 • Nr 9/2009 W. Starosolski: Analiza obliczeniowa w ocenie stanu awaryjnego konstrukcji żelbetowych, str. 512 519

 • Nr 11/2009 R. Jasiński, R. Kupczyk, W. Starosolski, M. Wieczorek: Badania żelbetowych połączeń płyta-słup w stadium awaryjnym, str. 595 600


Materiały Budowlane

 • Nr 2/2009 L. Misiewicz, Ł. Drobiec: Nowoczesne technologie w budownictwie a problemy zarysowania ścian, str. 42 43, 46

 • Nr 4/2009 Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk: Mury poddane zginaniu w ujęciu normy PN-EN 1996-1-1:2006. Część I wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, ściany niezbrojone poddane zginaniu lub zginaniu ze ściskaniem, str. 32 36

 • Nr 5/2009 Z. Pająk, Ł. Drobiec: Stropy gęstożebrowe w praktyce budowlanej, str. 20 22, 63

 • Nr 5/2009 Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk: Mury poddane zginaniu

 • w ujęciu normy PN-EN 1996-1-1:2006. Ściany zbrojone zginane z płaszczyzny, str. 44 47

 • Nr 6/2009 Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk: Mury poddane zginaniu

 • w ujęciu normy PN-EN 1996-1-1:2006. Ściany zginane w płaszczyźnie, str. 70 72

 • Nr 9/2009 R. Jasiński: Empiryczne kryteria zniszczenia muru ścinanego poziomo, str. 50 51

 • Nr 10/2009 R. Jasiński: Teoretyczne kryteria zniszczenia muru ścinanego, str. 53 55, 75

 • Nr 12/2009 B. Słomka-Słupik, A. Zybura: Mechanizm uszkodzenia betonu w obiektach oczyszczalni ścieków przemysłowych, str. 14 15


Ochrona przed Korozją

 • Nr 1/2009 T. Jaśniok: Potencjodynamiczne badania polaryzacyjne w żelbecie przy pasywacji i korozji stali wywołanej karbonatyzacją betonu, str. 3 9

 • Nr 1/2009 Z. Szweda, A. Zybura: Badanie dyfuzji chlorków w betonach wysokowartościowych, str. 10 13

 • Nr 4-5/2009 K. Domagała, A. Zybura: Antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia betonem zawierającym popiół z kotłów fluidalnych, str. 205 208


Przegląd Budowlany

 • Nr 1/2009 W. Starosolski: Ewolucja zaleceń konstrukcyjnych w polskich normach projektowania konstrukcji żelbetowych cz. 1, str. 35 43

 • Nr 2/2009 W. Starosolski: Ewolucja zaleceń konstrukcyjnych w polskich normach projektowania konstrukcji żelbetowych cz. 2, str. 30 39

 • Nr 9/2009 R. Jasiński: Badania zbrojonych ścian ceglanych ścinanych poziomo, str. 28 36


Roczniki Inżynierii Budowlanej
Komisja Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach (wydane w 2009 r.)

 • Zeszyt 8/2008 K. Domagała, A. Zybura: Wpływ dodatków popiołów z kotłów fluidalnych na właściwości ochronne betonu, str. 11 14

 • Zeszyt  8/2008 M. Jaśniok: Model układu stal-beton do pomiaru korozji zbrojenia metoda spektroskopii impedancyjnej, str. 27 30

 • Zeszyt  8/2008 T. Jaśniok: Charakterystyka kształtu krzywych polaryzacji w stałoprądowych badaniach korozyjnych zbrojenia w betonie, str. 37 40


Wiadomości Konserwatorskie

 • Nr 26/2009 Ł. Drobiec: Remont konserwatorski elewacji Kościoła Mariackiego w Katowicach, str. 437 446

 • Nr 26/2009 Z. Pająk: Stan zachowania sklepień „Rabitza” w wybranych obiektach zabytkowych, str. 574 583


Artykuły w czasopismach ogólnopolskich
Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie

 • Nr 10/2009 Ł. Drobiec: Remont konserwatorski kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wiśle Czarnym, cz. 1, str. 16 18

 • Nr 11/2009 Ł. Drobiec: Remont konserwatorski kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wiśle Czarnym, cz. 2, str. 41 43


Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele

 • Nr 3 (22)/2009 W. Starosolski: Techniczne metody obliczania fundamentów płaskich, str. 22 24, 26 28, 30 31


Poradnik Inspektora Nadzoru Kierownika Budowy i Inwestora, Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB

 • 7-8/09 M. Jaśniok, A. Zybura: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu (Część I). O przeciwkorozyjnym działaniu  otuliny betonowej na zbrojenie, str. 8 17

 • 9/09 M. Jaśniok, A. Zybura: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu (Część II). Zabezpieczenie prętów zbrojeniowych powłokami ochronnymi oraz inhibitorami, str. 16 27


Rozdziały w opracowaniach monograficznych
Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009

 • R. Kupczyk: Wpływ sposobu kształtowania strzemion na ich zakotwienie, str. 67 76

 • M. Wieczorek: Wpływ uproszczonego podejścia do modelowania połączenia płyta-słup na wartości sił wewnętrznych, str. 147 155

 • M. Wieczorek: Wpływ wymiarów geometrycznych połączenia belka-słup na wartości sił wewnętrznych, str. 159 167

 • K. Domagała: Wpływ dodatku do betonu popiołów ze spalania fluidalnego na szybkość korozji zbrojenia, str. 279 287


Referaty na konferencjach międzynarodowych
7 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, October 22 23, 2009

 • M. Wieczorek: The effect of simplifying assumptions in the modelling of slab-column structures on the values of internal forces, str. 123 126

 • M. Wieczorek: The influence of reinforcement of column and the geometrical dimensions of beam-column connections on the value of internal forces, str. 145 148


4 th International PhD Students and Young Scientists Conference, Warszawa, September 21
23

 • M. Wieczorek: Influence of simplified discretization schemes of slab-column connections on the values of internal forces in numerical modelling, str. 273 278


Referaty na konferencjach krajowych
55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Problemy naukowo badawcze budownictwa”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Krynica, 20 25 września 2009

 • R. Kupczyk, W. Starosolski: Wpływ sposobu zakotwienia strzemion na ich nośność, str. 239 248

 • B. Słomka-Słupik, A. Zybura: Dyfuzja chlorków w zaczynie cementowym z uwzględnieniem procesu dekalcyfikacji, str. 475 482


XXIV Konferencja Naukowo
Techniczna „Awarie Budowlane”, Szczecin Między-zdroje, 26 29 maja 2009

 • W. Starosolski: Analiza obliczeniowa w ocenie stanu awaryjnego konstrukcji żelbetowych, str. 177 196

 • Z. Pająk, T. Jaśniok: Analiza przyczyn awarii obiektu handlowego usytuowanego na terenie górniczym, str. 297 304


XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź, 23
26 czerwca 2009

 • B. Słomka-Słupik, A. Zybura: Zmiany struktury zaczynu cementowego pod wpływem roztworu powodującego dekalcyfikację, str. 129 130


Artykuły sprawozdawcze
Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 5/2009 W. Starosolski: Profesor Bohdan Lewicki doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej, str. 292 293


Przegląd Budowlany

 • Nr 3/2009 W. Starosolski: Prof. Bohdan Lewicki doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej, str. 62 63

 • Nr 6/2009 W. Starosolski: O działalności PZITB w latach 1987 1993, str. 4 5


Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej Profesorowi Bohdanowi Lewickiemu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

 • W. Starosolski: Laudacja Prof. dr inż. Bohdana Lewickiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej, str. 11 18

 • W. Starosolski: Dorobek badawczo-naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Profesora Bohdana Lewickiego, str. 39 49


Podręczniki
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 • Pod redakcją A. Zybury: Konstrukcje żelbetowe. Atlas rysunków, wyd. 1

 • W. Starosolski: Konstrukcje żelbetowe, tom I, wyd. 12

 • W. Starosolski: Konstrukcje żelbetowe, tom II, wyd. 12

 • W. Starosolski: Konstrukcje żelbetowe, tom III, wyd. 3


Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009

 • W. Starosolski: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia, tom 1

 • W. Starosolski: Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia, tom 2


Materiały szkoleniowe
Wydawnictwo PRO-SOFT, Gliwice 2009

 • W. Starosolski: Projektowanie płytowo-słupowych ustrojów i fundamentów żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo kształtowanie, obliczanie, wymiarowanie, zbrojenie, wyd. 9

 • W. Starosolski: Aneks do Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich, wyd. 1

2008

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej
Transport in Porous Media

 • No. 72 (2008) A. Ali, A. Zybura: Application of thermomechanics equations for describing chloride extraction from concrete, str. 139 156


Artykuły naukowo
techniczne w czasopismach ogólnopolskich
Architecture Civil Engineering Environment

 • Vol. 1 No. 3/2008 K. Gromysz: Model of vibrations damping and friction in joint surface of composite concrete structures loaded with bending moment, str. 57 66

 • Vol. 1 No. 4/2008 Ł. Drobiec, R. Jasiński, J. Kubica: Strengthening of cracked compressed masonry using different types of reinforcement located in the bed joints, str. 39 48


Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 4/2008 W. Starosolski: O rozmieszczaniu obciążeń zmiennych w stropach krzyżowo zbrojonych i płytowo-słupowych, str. 177 180

 • Nr 10/2008 W. Starosolski: O modelowaniu belek w stropach płytowo-żebrowych, str. 550 553

 • Nr 10/2008 W. Starosolski: O polskiej normalizacji projektowania konstrukcji, str. 561 562


Przegląd Budowlany

 • Nr 1/2008 W. Starosolski: Niezawodność obiektu budowlanego (w świetle pakietu norm PN-ISO), str. 44 50

 • Nr 9/2008 W. Starosolski: Uwagi o obliczaniu belek w trakcie modelowania stropów płytowo-żebrowych, str. 50 53


Materiały Budowlane

 • Nr 2/2008 A. Śliwka, A. Zybura: Migrujące inhibitory korozji zbrojenia elementów żelbetowych w świetle badań doświadczalnych. Część I, str. 14 15, 18, 54

 • Nr 3/2008 A. Śliwka, A. Zybura: Migrujące inhibitory korozji zbrojenia elementów żelbetowych w świetle badań doświadczalnych. Część II, str. 68 70

 • Nr 5/2008 Ł. Drobiec: Rodzaje stropów stosowanych w budownictwie, str. 2 4

 • Nr 5/2008 W. Starosolski: Współczesne zalecenia dotyczące stropów z żelbetowych płyt kanałowych, str. 5 8

 • Nr 7/2008 Ł. Drobiec: Obliczanie nośności murowanych ścian piwnic, str. 84 86

 • Nr 10/2008 R. Jasiński, Ł. Drobiec, A. Piekarczyk: Kryteria wytrzymałościowe muru w złożonym stanie naprężeń. Część I kryteria empiryczne, str. 82 83, 110

 • Nr 11/2008 W. Starosolski: Oddziaływania wyjątkowe na obiekty żelbetowe w świetle współczesnych ustaleń normowych, str. 25 27, 42

 • Nr 11/2008 A. Zybura: Zapewnienie trwałości konstrukcji żelbetowych, str. 28 30

 • Nr 11/2008 R. Jasiński, Ł. Drobiec, A. Piekarczyk: Kryteria wytrzymałościowe muru w złożonym stanie naprężeń. Część II kryteria teoretyczne, str. 68 70

 • Nr 12/2008 R. Jasiński, Ł. Drobiec, A. Piekarczyk: Kryteria wytrzymałościowe muru w złożonym stanie naprężenia. Część III kryteria wytrzymałościowe w analizach numerycznych MES, str. 18 21

 • Nr 12/2008 W. Starosolski: Projektowanie konstrukcji kubaturowych z uwagi na obciążenia wyjątkowe, str. 22 25

 • Nr 12/2008 K. Domagała, A. Zybura: Metody badania właściwości ochronnych betonu oraz zagrożenia zbrojenia korozją, str. 26 27, 65


Ochrona przed Korozją

 • Nr 1/2008 A. Zybura, A. Śliwka: O skuteczności zabezpieczenia przed korozją zbrojenia konstrukcji żelbetowych inhibitorami migrującymi, str. 3 10

 • Nr 1/2008 M. Jaśniok: Analiza porównawcza badań zasięgów polaryzacji zmiennoprądowej na stali zbrojeniowej w warunkach pasywacji i korozji, str. 35 41

 • Nr 5s/A/2008 M. Jaśniok: Elektryczny model układu stal-beton do oceny szybkości korozji długich wkładek zbrojeniowych metodą spektroskopii impedancyjnej, str. 87 92

 • Nr 5s/A/2008 T. Jaśniok: Wpływ układu zbrojenia elementów żelbetowych na zasięg polaryzacji w badaniach korozyjnych, str. 93 98

 • Nr 5s/A/2008 T. Krykowski, A. Zybura: Zastosowanie MES do odwzorowania procesu elektrochemicznej degradacji otuliny betonowej, str. 139 146


Wiadomości Projektanta Budownictwa

 • Nr 2/2008 W. Starosolski: Niezawodność obiektu budowlanego (w świetle pakietu norm PN-ISO), str. 27 32 (przedruk z Przeglądu Budowlanego Nr 1/2008)


Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele

 • Nr 3 (18)/2008 W. Starosolski: Metody obliczania płyt fundamentowych przyczynek w sprawie stosowanych metod obliczania płyt fundamentowych na podłożu sprężystym, str. 26 28, 30, 32 33


Artykuły naukowe w czasopismach regionalnych
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Budownictwo

 • Nr 113/2008 K. Domagała: Badania polaryzacyjne zbrojenia betonów z dodatkiem popiołów fluidalnych, str. 47 54

 • Nr 113/2008 I. Seweryn: Wytrzymałość na zginanie murów z cegły poddanych obciążeniom cyklicznym w kierunku prostopadłym do spoin wspornych, str. 275 282


Rozdziały w opracowaniach monograficznych
Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa, Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008

 • A. Zybura: Metody zapewnienia trwałości budowli na przykładzie budownictwa betonowego, tom IV, Zrównoważony rozwój w budownictwie, rozdział 3, Trwałość budowli projektowanie obiektów budowlanych z uwzględnieniem cyklu życia, str. 235 252

 • M. Jaśniok: Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą impedancyjną, tom V, Zagadnienia materiałowo technologiczne infrastruktury i budownictwa, rozdział 3, Materiały w budownictwie, str. 309 316

 • K. Gromysz: Pętla histerezy modelu żelbetowego zespolonego stropu deskowego, tom VI, Badawczo projektowe zagadnienia w budownictwie, rozdział 2, Budownictwo betonowe, str. 187 194

 • R. Jasiński, R. Kupczyk, W. Starosolski, M. Wieczorek: Badania żelbetowych ustrojów płytowo-słupowych w stadium awaryjnym, tom VI, Badawczo projektowe zagadnienia w budownictwie, rozdział 2, Budownictwo betonowe, str. 195 203


Monography Reprocity Resume, Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice 2008

 • Ł. Drobiec: About the necessity of using appropriate reinforcement in the wall bed joint, str. 89 95

 • T. Krykowski, A. Zybura: Modeling of corroding rebar interaction with concrete cover, str. 155 166


Spotkanie z zabytkiem, Nr 2 (II) 2008, Kościół pw. św. Bartłomieja
Gliwice, Wydawnictwo Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008

 • Ł. Drobiec, Z. Pająk, M. Wieczorek: Konstrukcja i architektura starego kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach, str. 15 25

 • Ł. Drobiec, Z. Pająk, M. Wieczorek: Stan zachowania i przyczyny uszkodzeń konstrukcji starego kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach, str. 27 37

 • Ł. Drobiec, Z. Pająk, M. Wieczorek: Analiza nośności konstrukcji więźby dachowej starego kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach, str. 39 47

 • Ł. Drobiec, Z. Pająk, M. Wieczorek: Problemy konstrukcyjne remontu starego kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach, str. 49 54


Referaty na konferencjach międzynarodowych
14th International Brick and Blok Masonry Conference, Sydney, February 17 20, 2008

 • J. Kubica, I. Seweryn, A. Wawrzynek: Behaviour and characteristic of clay brick masonry wallettes subjected to compressive cyclic loads, str. 78 + pełna wersja z CD

 • Ł. Drobiec, J. Kubica: Masonry walls and columns with bed joint reinforcement subjected to vertical loads proposition of design method, str. 79 + pełna wersja z CD


6th International Conference AMCM „Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures”, Łódź, June 09
11, 2008

 • T. Krykowski, A. Zybura: Modelling of corrosive concrete cover crack by means off transition zone increase, str. 377 378 + pełna wersja z CD

 • K. Gromysz: Calculation of deflection of delaminated reinforces concrete composite floor based on assumed frictional elastic model of joint surface, str. 219 220 + pełna wersja z CD


International Scientific Conference LC 2008, Brno, November 12
14, 2008

 • A. Zybura, A. Śliwka: The efficiency tests of reinforcement corrosion migrating inhibitors, str. 257 263


International Conference 70 Years of FCE STU, Bratislava, December 4
5, 2008

 • K. Gromysz: Eliminating structures deflection by removing subsoil, str. 1 8

 • W. Starosolski, R. Jasiński, M. Wieczorek, R. Kupczyk: Research of RC slab-column structures in the failure stage, str. 1 14

 • M. Wieczorek: Verification of the assumptions of 2D a model slab-column connection with the solid model 3D, str. 1 13


Challenges for Civil Construction CCC 2008, Porto, Portugal, April 16
18, 2008

 • Ł. Drobiec, M. Górski, R. Krzywoń, R. Kowalczyk: Comparison of non-destructive electromagnetic methods of reinforcement detection in RC structures, str. 1 12


Referaty na konferencjach krajowych
XXIII Ogólnopolska Konferencja „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Szczyrk, 5 8 marca 2008

 • Z. Pająk, Ł. Drobiec: Uszkodzenia i naprawy betonowych podkładów posadzek przemysłowych, tom 3, str. 1 58

 • R. Jasiński: Badania nośności strefy podporowej monolitycznych ustrojów płytowo-słupowych po zniszczeniu przez przebicie, tom 4, str. 41 56


VIII Konferencja Naukowo
Techniczna „REW INŻ 2008”, Kraków, 28 30 maja 2008

 • Ł. Drobiec: Przyczyny zniszczeń i sposób remontu murów Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, wydruk z CD

 • K. Gromysz, Ł. Drobiec, Z. Pająk: Problemy zabudowania nowych dzwonów w wieży kościoła Mariackiego w Katowicach, wydruk z CD

 • Z. Pająk, Ł. Drobiec, M. Wieczorek: Przyczyny uszkodzeń i sposób remontu XVII w. kościoła św. Bartłomieja w Gliwicach, wydruk z CD


Seminarium Naukowe, Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6: „Projektowanie konstrukcji murowych”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 17 stycznia 2008

 • Ł. Drobiec: Mur poddany ściskaniu: właściwości wytrzymałościowe muru poddanego ściskaniu, konstrukcje obciążone głównie pionowo, str. 37 56

 • R. Jasiński: Niezbrojone i zbrojone konstrukcje murowe poddane ścinaniu, str. 57 78

 • A. Piekarczyk: Mury niezbrojone i zbrojone poddane zginaniu oraz mury sprężone, str. 79 103


VII Konferencja Naukowo
Techniczna „Ochrona środowiska na terenach górniczych”, Szczyrk, 4 6 czerwca 2008

 • K. Gromysz: Obliczeniowa analiza możliwości wywoływania uszkodzeń budynku w Radlinie przez wstrząs terenu górniczego, str. 69 80


III Konferencja Naukowo
Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców, Warszawa, 22 26 września 2008

 • M. Wieczorek: Weryfikacja modelem przestrzennym założeń płaskiego modelu połączenia płyta-słup, str. 499 505


Referaty zamawiane
materiały pokonferencyjne
Komentarz naukowo-badawczy do PN-EN 1996-1-1:2008, PN-EN 1996-2:2008 i PN-EN 1996-3:2008, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2008

 • B. Lewicki, J. Kubica, Ł. Drobiec, R. Gajownik, R. Jarmontowicz, R. Jasiński,

 • D. Kubiak, A. Piekarczyk, J. Sieczkowski: Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6: „Projektowanie konstrukcji murowych”, tom 1

 • B. Lewicki, J. Kubica, Ł. Drobiec, R. Gajownik, R. Jarmontowicz, R. Jasiński,

 • D. Kubiak, A. Piekarczyk, J. Sieczkowski: Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6: „Projektowanie konstrukcji murowych”, tom 2


Wydawnictwa zwarte
Podręczniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

 • W. Starosolski: Konstrukcje żelbetowe, tom II, wyd. 11

 • W. Starosolski: Konstrukcje żelbetowe, tom III, wyd. 2


Monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008

 • L. Czarnecki, A. Królikowski, J. Kuziak, A. Fleszar, S. Kuś, A. Garbacz, A. Zybura: Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie.


Skrypty, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

 • R. Kliszczewicz: Konstrukcje betonowe. Obliczanie elementów żelbetowych w stanach granicznych nośności i użytkowania wg PN-B-03264:2002.


Biuletyny informacyjne
Centrum Promocji Jakości Stali, 2008

 • R. Jasiński, R. Kupczyk, W. Starosolski, M. Wieczorek: Badania zachowania się strefy podporowej monolitycznych ustrojów płytowo-słupowych w stadium awaryjnym


Materiały szkoleniowe
Wydawnictwo PRO-SOFT, Gliwice 2008

 • W Starosolski: Projektowanie płytowo-słupowych ustrojów i fundamentów żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo kształtowanie, obliczanie, wymiarowanie, zbrojenie, wyd. 8

 • W Starosolski: O obliczaniu zbrojenia w programach ABC-Płyta i ABC-Tarcza

2007

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej
Transport in Porous Media

 • DOI 10.1007/s11242-007-9138-z, 04/2007 A. Ali, A. Zybura: Application of thermomechanics equations for describing chloride extraction from concrete


Artykuły w czasopismach PAN
Archives of Civil Engineering

 • LIII, 1/2007 T. Jaśniok, A. Zybura: The course of polarization process during electrochemical test of reinforcement corrosion, str. 109 129

 • LIII, 1/2007 A. Zybura: Analysis of chloride migration in concrete based on multicomponent medium theory, str. 131 150


Artykuły naukowo
techniczne w czasopismach ogólnopolskich
Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 1/2007 K. Gromysz: Prostowanie 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wychylonego z pionu, str. 10 14

 • Nr 10/2007 Ł. Drobiec: O wytrzymałości muru ze zbrojeniem w spoinach wspornych, str. 533 534


Przegląd Budowlany

 • Nr 1/2007 M. Jaśniok, A. Zybura: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. O przeciwkorozyjnym działaniu otuliny betonowej na zbrojenie (cz. I), str. 20 25

 • Nr 2/2007 M. Jaśniok, T. Jaśniok: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych (cz. I ). Charakterystyka procesu korozji zbrojenia w betonie, str. 20 25

 • Nr 2/2007 M. Jaśniok, A. Zybura: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Zabezpieczenie prętów zbrojeniowych powłokami ochronnymi (cz. II), str. 26 32

 • Nr 3/2007 M. Jaśniok, T. Jaśniok: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych (cz. II). Badania materiałowe, str. 26 33

 • Nr 5/2007 M. Jaśniok, A. Zybura: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Katodowa i protektorowa ochrona zbrojenia (cz. III), str. 38 45

 • Nr 6/2007 M. Jaśniok, T. Jaśniok: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych (cz. III). Podstawowe badania elektrochemiczne, str. 30 36

 • Nr 6/2007 Ł. Drobiec: O potrzebie stosowania zbrojenia w spoinach wspornych muru, str. 42 45

 • Nr 7-8/2007 M. Jaśniok, T. Jaśniok: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych (cz. IV). Zaawansowane badania elektrochemiczne, str. 36 43

 • Nr 7-8/2007 M. Jaśniok, A. Zybura: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Elektrochemiczne odtworzenie ochronnych właściwości otuliny betonowej (cz. IV), str. 44 51

 • Nr 9/2007 Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk: Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych metoda ultradźwiękowa (cz. 1), str. 29 36

 • Nr 10/2007 Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk: Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych metoda młoteczkowa (cz. 2), str. 37 42

 • Nr 11/2007 Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk: Metody lokalizacji stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych.  Metoda radiologiczna (cz. I), str. 34 39

 • Nr 12/2007 Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk: Metody lokalizacji stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych.  Metoda elektromagnetyczna (cz. II), str. 31  37


Materiały Budowlane

 • Nr 4/2007 J. Kubica, Ł. Drobiec: Obliczanie murowych ścian usztywniających ze względu na pionowe przemieszczenia podłoża, str. 10 11

 • Nr 4/2007 Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk: Teoretyczne podstawy stosowania zbrojenia w spoinach wspornych murów, str. 24 27

 • Nr 9/2007 W. Starosolski: Krajowe systemy uprzemysłowionej zabudowy mieszkaniowej, str. 120 124


Ochrona przed Korozją

 • Nr 1/2007 A. Zybura: Elektrochemiczne zabezpieczenie zbrojenia konstrukcji żelbetowych przed korozją, str. 24 28


Inżynier Budownictwa

 • Nr 6/2007 Ł. Drobiec: Zasady stosowania konstrukcyjnego zbrojenia w murach, str. 79 82


Artykuły naukowe w czasopismach regionalnych
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Budownictwo

 • Nr 112/2007 I. Seweryn: Wpływ kierunku obciążenia na zachowanie się oraz parametry mechaniczne murów z cegły cyklicznie ściskanych, str. 307 314

 • Nr 112/2007 Z. Szweda: Określenie zależności pomiędzy współczynnikiem dyfuzji naturalnej i elektrodyfuzji chlorków, str. 389 396


Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Górnictwo

 • Nr 278/2007 K. Gromysz: Wpływ czasu trwania drgań terenu górniczego na wartość sił wewnętrznych w konstrukcjach budowlanych na przykładzie analizy numerycznej modelu komina ceglanego, str.121 130


Rozdziały w opracowaniach monograficznych
Problemy Naukowo Badawcze Budownictwa, tom II, Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007

 • R. Jasiński, R. Kupczyk, M. Wieczorek, W. Starosolski: Badania belek żelbetowych zbrojonych na ścinanie stalą o zróżnicowanej ciągliwości, str. 79 86

 • Ł. Drobiec: Obliczanie wytrzymałości na ściskanie muru ze zbrojeniem w spoinach wspornych, str. 331 338

 • R. Jasiński: Badania zbrojonych ścian ceglanych ścinanych poziomo, str. 339 346

 • A. Piekarczyk: Odkształcalność postaciowa zbrojonych ścian z cegły pełnej ścinanych prostopadle do spoin wspornych, str. 347 354

 • A. Wawrzynek, J. Kubica, I. Seweryn: Badania murów z cegły poddanych cyklicznym obciążeniom ściskającym, str.371 378


Referaty na konferencjach zagranicznych
6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,  Bratislava, October 18 19, 2007

 • K. Gromysz: Influence of mining terrain tremors duration on building structures internal forces value In an example of numerical analysis of trick chimney model, str. 13 16

 • K. Gromysz: Vibration damping model in composite steel-reinforced concrete floor. Part 1. High amplitude vibrations, str. 33 36

 • K. Gromysz: Vibration damping model in composite steel-reinforced concrete floor. Part 2. Low amplitude vibrations, str. 37 40

 • W. Starosolski, R. Jasiński, M. Wieczorek, R. Kupczyk: Research of Failure RC Shear Beams Reinforced with Diverse Ductility Steel Bars, str. 217 220

 • M. Wieczorek: The analysis of load capacity of triangle section with regard to placement of reinforcement, str. 257 260


9th International Conference „Modern Building, Materials, Structures and Techniques”, Vilnius, May 16
18, 2007

 • M. Jaśniok, A. Zybura: Model of electrochemical concrete realkalization process, Abstract str. 264 265


ECCOMAS Thematic Conference “Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering”, Prague, June 25
27, 2007

 • T. Krykowski, A. Zybura: The analysis of load capacity changes of RC elements as the result of electrochemical corrosion and surface active substances, str. 322 323


Referaty na konferencjach krajowych
XXIII Konferencja Naukowo Techniczna „Awarie Budowlane”, Szczecin Między-
zdroje, 23
26 maja 2007

 • K. Gromysz, T. Niemiec: Usuwanie wychyleń budynków o szkieletowym i ścianowym ustroju nośnym, str. 243 250

 • Z. Pająk, Ł. Drobiec: Stan zachowania prefabrykowanych zespolonych stropów sprężonych budynku przemysłowego, str. 757 764

 • A. Piekarczyk, W. Starosolski: Uszkodzenia balkonów spowodowane wpływami termicznymi, str. 765 772


XXII Ogólnopolska Konferencja „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Szczyrk, 7
10 marca 2007

 • Ł. Drobiec: Przyczyny uszkodzeń murów, tom 1, str. 105 147

 • Z. Pająk: Wzmocnienia i naprawy stropów, tom 2, str. 105 128


II Konferencja Naukowo
Techniczna Doktorantów i Młodych Naukowców, Warszawa, 24 26 września 2007

 • M. Wieczorek: Wpływ sposobu rozmieszczenia zbrojenia w przekroju trójkątnym na jego nośność, str. 340 347


Artykuły sprawozdawcze
Ochrona przed Korozją

 • Nr 1/2007 A. Zybura, J. Karyś, A. Sokalska, A. Garbacz, T. Karczewska-Buczek: O działalności badawczej, wdrożeniowej i dydaktycznej w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją, str. 2 9

 • Nr 1/2007 A. Zybura: Omówienie książki Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych A. Łapko, B. Ch. Jansen, str. 31 32


Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 2/2007 A. Zybura: VII Konferencja naukowa doktorantów wydziałów budownictwa, str. 112 113


Przegląd Budowlany

 • Nr 1/2007 A. Zybura: VII Konferencja naukowa doktorantów wydziałów budownictwa, str. 14 15


Wydawnictwa zwarte
Podręczniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

 • W. Starosolski: Konstrukcje żelbetowe, tom I, wyd. 11

 • W. Starosolski: Konstrukcje żelbetowe, tom II, wyd. 10 rozszerzone według PN-B-03264:2002 i EUROKODU 2

 • W. Starosolski: Konstrukcje żelbetowe, tom III, wyd. 1


Materiały szkoleniowe
Wydawnictwo PRO-SOFT, Gliwice 2007

 • W Starosolski: Projektowanie płytowo-słupowych ustrojów i fundamentów żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo kształtowanie, obliczanie, wymiarowanie, zbrojenie.

 • W Starosolski: Aneks do: Wybrane zagadnienie komputerowego modelowania konstrukcji inżynierskich.

 • W Starosolski: Niezawodność obiektu budowlanego (w świetle pakietu norm PN-ISO).

 • W Starosolski: Ściąga. Czyli krótki przewodnik obliczania płyt i tarcz z zastosowaniem wspomagania komputerowego.

2006

Artykuły naukowo techniczne w czasopismach zagranicznych
Mauerwerk

 • Heft 6, 12/2006 W. Jäger, Ł. Drobiec: Mauerwerk mit Lagerfugenbewehrung unter zentrischer Druckbeanspruchung, str. 252 257


Artykuły naukowo
techniczne w czasopismach ogólnopolskich
Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 4/2006 T. Jaśniok, A. Śliwka, A. Zybura: Wpływ inhibitorów migrujących na stopień ograniczenia korozji zbrojenia w elementach zarysowanych, str. 219 223

 • Nr 6/2006 K. Gromysz: O metodach eliminowania wychyleń obiektów budowlanych, str. 302 307


Przegląd Budowlany

 • Nr 2/2006 W. Zamorowski, G. Gremza: Badania wpływu skurczu betonu na ugięcia i odkształcenia belek zespolonych stalowo betonowych, str. 18 22

 • Nr 7-8/2006 R. Jasiński, H. Ortega, A. Piekarczyk, W. Starosolski: Zbrojenie belek stalą o dużej i małej ciągliwości badania porównawcze, str. 25 29

 • Nr 9/2006 T. Jaśniok, A. Śliwka, A. Zybura: Badanie możliwości ograniczenia korozji zbrojenia inhibitorami migrującymi, str. 40 44


Materiały Budowlane

 • Nr 2/2006 Ł. Drobiec: Mury z poziomym zbrojeniem układany w spoinach wspornych, str. 29 32

 • Nr 4/2006 Ł. Drobiec, J. Kubica: Zapobieganie zarysowaniom ścian murowych opartych na stropach żelbetowych, str. 21 23, 72

 • Nr 5/2006 J. Kubica, Ł. Drobiec: Murowane ściany usztywniające z uwagi na poziome obciążenie wiatrem obliczanie w świetle nowelizacji PN-B-03002:1999, str. 49 52


Ochrona przed Korozją

 • Nr 5s/A/2006 M. Jaśniok: Badania zasięgu polaryzacji zmienno prądowej EIS na stali zbrojeniowej w warunkach korozji lokalnej i równomiernej, str. 73 78

 • Nr 5s/A/2006 B. Słomka-Słupik, A. Zybura: Działanie ścieków koksowniczych na beton obiektów ochrony środowiska, str. 141 148

 • Nr 5s/A/2006 A. Śliwka, A. Zybura: Wpływ stopnia rozwoju korozji zbrojenia na skuteczność ochrony inhibitorem migrującym, str. 171 178


Budownictwo górnicze i tunelowe

 • Nr 2/2006 W. Zamorowski, G. Gremza: Belki zespolone stalowo betonowe. Badania nośności i ugięć belek z łącznikami nowego typu, str. 42 46

 • Nr 3/2006 W. Zamorowski: Metody badań wytrzymałości i odkształcalności betonu rozciąganego osiowo, str. 34 39

 • Nr 4/2006 W. Zamorowski: Przegląd sposobów badań wytrzymałości betonu osiowo rozciąganego, str. 39 43


Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele.

 • Nr 2/2006 (09) A. Motyczka, T. Jaśniok: Wykonanie tunelu na odcinku kanalizacji ogólnospławnej pomiędzy studniami S6-S7, str. 58 61


Artykuły naukowe w czasopismach regionalnych
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej

 • Nr 109/2006 K. Domagała: Przebieg uszczelniania betonu środkami krystalizującymi, str. 69 76

 • Nr 109/2006 I. Seweryn: Badania murów z cegły poddanych cyklicznym obciążeniom ściskającym, str. 341 348

 • Nr 109/2006 Z. Szweda: Określenie przepuszczalności chlorków przez beton na podstawie badań w polu elektrycznym, str. 387 394

 • Nr 109/2006 M. Wieczorek: Zastosowanie metody podstawowej w numerycznej analizie przekrojów żelbetowych, str. 427 434


Prace naukowe Głównego Instytutu Górnictwa „Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych
szkody górnicze”

 • K. Gromysz: Obliczeniowe określanie wytężenia wstrząsem konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem widma wstrząsu terenu górniczego, str. 83 93

 • T. Niemiec, K. Gromysz: Wykorzystanie zjawiska tarcia przy rektyfikacji konstrukcji budowlanych. Wyniki badań doświadczalnych i zastosowania praktyczne, str. 283 290


Rozdziały w opracowaniach monograficznych
Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurkodu 2, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006

 • A. Zybura: Podstawy projektowania. Trwałość konstrukcji i otulenie zbrojenia, rozdział 2, punkt 2.12, str. 55 72

 • W. Starosolski: Podstawy konstrukcyjne. Ogólne zasady rozmieszczania, kotwienia, zaginania i łączenia zbrojenia, rozdział 13, punkt 13.1, str. 703 746

 • R. Kliszczewicz: Podstawy konstrukcyjne. Płyty, rozdział 13, punkt 13.2.1 13.2.8, str. 746 764

 • W. Zamorowski: Podstawy konstrukcyjne. Belki, rozdział 13, punkt 13.3.1 13.3.3, str. 770 775, punkt 13.3.5 13.3.6, str. 777 780, punkt 13.3.10, str. 796 797

 • A. Zybura: Podstawy konstrukcyjne. Belki, rozdział 13, punkt 13.3.4, str. 775 777, punkt 13.3.7 13.3.9, str. 780 796, punkt 13.3.11, str. 797 799

 • W. Starosolski: Podstawy konstrukcyjne. Ściany i tarcze, rozdział 13, punkt 13.5, str. 810 816

 • Z. Pająk: Podstawy konstrukcyjne. Działanie sił skupionych, rozdział 13, punkt 13.6, str. 817 823

 • W. Starosolski: Podstawy konstrukcyjne. Ograniczenie zakresu szkód wywołanych przez wypadek, rozdział 13, punkt 13.8, str. 840 850


Referaty na konferencjach zagranicznych
7th International Masonry Conference, London, October 29 November 2, 2006

 • Ł. Drobiec: FEM Micro Model of Masonry Reinforced in Bed Joints


5th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,  Bratislava, October 19
20, 2006

 • M. Wieczorek: Analiza przestrzennego wykresu interakcji w przypadku prostokątnego przekroju elementu konstrukcji żelbetowej


Referaty na konferencjach krajowych
XXI Ogólnopolska Konferencja „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Szczyrk, 8 11 marca 2006

 • Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk: Lokalizacja wad konstrukcji i stali zbrojeniowej metody, tom 1, str. 133 208

 • K. Gromysz: Prostowanie budynków wychylonych z pionu, tom 1, str. 287 317

 • T. Jaśniok, M. Jaśniok: Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, tom 2, str. 1 45

 • M. Jaśniok, A. Zybura: Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu, tom 2, str. 47 93

 • Z. Pająk: Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji elementami stalowymi, tom 2, str. 287 311

 • A. Zybura, T. Jaśniok: Zagadnienia remontowe warstwy fakturowej ścian trójwarstwowych, tom 3, str. 287 352


VII Konferencja Naukowo
Techniczna „REW INŻ 2006”, Kraków, 31 maja
2 czerwca 2006

 • Ł. Drobiec: Stan techniczny zabytkowych budynków zabudowy miejskiej w Bytomiu, tom 1, str. 59 67

 • Z. Pająk, Ł. Drobiec: Problemy renowacji zabytkowego kościoła drewnianego w Żernicy k/Gliwic, tom 2, str. 127 136


Sympozjum „Trwałość Materiałów i Konstrukcji Budowlanych”, Kamień Śląski,
20
22 czerwca 2006

 • M. Jaśniok: Wpływ spasywowanej powierzchni zbrojenia na rozkład prądów polaryzacji podczas pomiarów impedancyjnych, str. 43 46

 • A. Zybura, A. Śliwka: Badanie działania inhibitora migrującego w warunkach rozwiniętej korozji zbrojenia, str. 123 126

 • M. Wieczorek: Komputerowe obliczanie dwukierunkowo ściskanych i rozciąganych mimośrodowo przekrojów żelbetowych, str. 155 158


Artykuły sprawozdawcze
Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 2/2006 A. Zybura: VI konferencja naukowa doktorantów wydziałów budownictwa, str. 113 114


Wydawnictwa zwarte
Podręczniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

 • W. Starosolski: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i EUROKODU 2, tom I, wyd. 10.


Skrypty, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

 • Ł. Drobiec, Z. Pająk: Stropy z drobnowymiarowych elementów.


Monografie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

 • W. Starosolski: Połączenia w żelbetowych prefabrykowanych konstrukcjach szkieletowych.


Materiały szkoleniowe
Seminarium Szkoleniowe „Spotkania czwartkowe w oddziale PZITB w Gliwicach”

 • W. Starosolski: Rysowanie konstrukcji żelbetowych w świetle dzisiejszych unormowań.


Wydawnictwo PRO-SOFT, Gliwice 2006

 • W. Starosolski: Wybrane zagadnienia. Projektowanie konstrukcji żelbetowych ze względu na odporność ogniową.

2005

Artykuły w czasopismach PAN
Archives of Civil Engineering

 • LI, 4/2005 P. Falewicz, M. Klakočar Ciepacz, S. Kuczkowska, A. Zybura: Electrochemical Testing of Corrosion Process in a Reinforcement of a Cracked Concrete, str. 561 585


Artykuły naukowo
techniczne w czasopismach ogólnopolskich
Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 1/2005 M. Jaśniok, A. Zybura: Badanie stopnia ograniczenia korozji zbrojenia w wyniku realkalizacji betonu, str. 31 35


Materiały Budowlane

 • Nr 3/2005 W. Starosolski: Założenia konstrukcyjne i obliczeniowe nowej serii prefabrykowanych żelbetowych płyt stropowych, str. 29 31, 63

 • Nr 3/2005 Z. Pająk, Ł. Drobiec: Stropy gęstożebrowe stosowane współcześnie, str. 32 36

 • Nr 3/2005 K. Grajek, W. Starosolski: Rezerwy obliczeniowe tkwiące w uwzględnieniu poprzecznej współpracy stropowych elementów prefabrykowanych, str. 39 41, 54

 • Nr 11/2005 Z. Pająk, J. Sękowski, K. Sternik: Podłogi wykonywane bezpośrednio na gruncie, str. 25 27


Wiadomości Konserwatorskie

 • Nr 17/2005 Z. Pająk, Ł. Drobiec: Renowacja hełmu wieży kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, str. 36 40


Artykuły naukowe w czasopismach regionalnych
Roczniki Inżynierii Budowlanej Komisja Inżynierii Budowlanej O/PAN
w Katowicach

 • Nr 5/2005 K. Gąsiorek: Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w kapilarno porowatym materiale budowlanym na przykładzie gładzi gipsowej, str. 37 40

 • Nr 5/2005 M. Jaśniok: Polarization Range Tests of the Reinforcement under Uniform Corrosion Conditions Using Impedance Spectroscopy Method, str. 53 56

 • Nr 5/2005 T. Jaśniok: Using Two Counter Electrodes in DC Electrochemical Tests for Estimating of Corrosion Rate of Reinforcing Bars, str. 57 60

 • Nr 5/2005 A. Zybura: Migracja chlorków w betonie, str. 189 192


Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej

 • Nr 104/2005 K. Gąsiorek: Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w kapilarno porowatych materiałach budowlanych, str. 91 98


Rozdziały w opracowaniach monograficznych
Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone”, Wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005

 • Z. Ściślewski, A. Zybura: Trwałość konstrukcji, tom 1, rozdział 5, str. 131 156

 • Z. Pająk, W. Starosolski: Docisk, tom 2, rozdział 12, str. 39 52

 • K. Gromysz, I. Jóźwiak, W. Starosolski: Wymagania dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych, tom 2, rozdział 19, str. 209 244


Referaty na konferencjach zagranicznych
5th International Conference Analytical Models and  New Concepts in Concrete and Masonry Structures, Gliwice Ustroń, June 12 14, 2005

 • Ł. Drobiec: FEM Micro Model of Masonry, str. 35 36

 • K. Gromysz: Combined Floors. Normative Calculations Guidelines and Capacity of Actual Structures, str. 51 52

 • M. Jaśniok, A. Zybura: Realkalization of Carbonatized Concrete Analytical and Empirical Depiction, str. 61 62

 • T. Jaśniok, A. Zybura: Testing of Corrosion Rate of Reinforcing Steel in Concrete Elements, str. 63 64

 • J. Kubica: Masonry Buildings on Terrains of Mining Activity Propositions of Stiffening Walls Analysis, str. 83 84

 • J. Kubica: Determination of Scalar Damage Parameter for Analysis of Masonry Structures in Complex State of Stress, str. 85 86


4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,  Bratislava, October 20
21, 2005

 • K. Gromysz: Force Values in Continuous and Overlapped Reinforcement in Case of Elements Loaded with Bending Moment, str. 51 52

 • T. Krykowski, B. Słomka Słupik, A. Zybura: Model degradacji betonu w konstrukcjach narażonych na działanie ścieków, str. 219 220


8th International Conference Computational Plasticity “Fundaments and Applications”, Barcelona, September 5
7 2005

 • L. Fedorowicz, J. Fedorowicz, J. Kubica: Adequacy of Barcelona Model for Behaviour Evolution of Masonry Structures on Subsoil Being Strongly Deformed, str. 1015 1018


Staticko
Konštrukčné a Stavebno Fyzikálne Problémy Stavebných Konštrukcií, Štrbské Pleso, 23 25 listopada 2005

 • T. Krykowski, B. Słomka Słupik, A. Zybura: The Model of Chloride Ions Diffusion in Decalcificated Concrete, str. 57 58


2nd International Conference “Footbridge 2005”, Venice, December 6
8 2005

 • A. Śliwka, B. Śliwka, S. Łukasik: Footbridge over DK 1 Road in Wrzosowa


Referaty na konferencjach krajowych
LI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Problemy naukowo badawcze budownictwa”, Krynica, 12 17 września 2005

 • R. Jasiński, H. Ortega, A. Piekarczyk, W. Starosolski: Zbrojenie belek stalą o dużej i małej ciągliwości badania porównawcze, tom 2, str. 73 80

 • T. Jaśniok, A. Śliwka, A. Zybura: Badanie możliwości ograniczenia korozji zbrojenia inhibitorami migrującymi, tom 3, str. 155 162


XXII Konferencja Naukowo
Techniczna „Awarie Budowlane”, Szczecin Między-
zdroje, 17
20 maja 2005

 • R. Kliszczewicz, Z. Pająk, K. Słomka: Analiza przyczyn awarii głębokich, owalnych studni kanalizacyjnych z polimerobetonu, str. 343 350

 • Z. Pająk, J. Sękowski: Nietypowe przyczyny uszkodzeń i sposób wzmocnienia fundamentów budynku biurowego, str. 609 616


VII Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone, Zielona Góra, czerwiec 2005

 • K. Gromysz: Elementy obciążone momentem zginającym. Porównanie wartości sił w zbrojeniu ciągłym i zbrojeniu łączonym na zakład, tom 7, str. 133 143

 • K. Gromysz, W. Starosolski: Rozdział sił w konstrukcjach zespolonych pomiędzy zespoleniem a zakotwionym na podporze zbrojeniem, tom 7, str. 145 154


Sympozjum „Trwałość Materiałów i Konstrukcji Budowlanych”, Kamień Śląski, 14
15 lipca 2005

 • A. Zybura: Migracja chlorków w betonie, str. 10 13

 • M. Jaśniok: Polarization Range Tests of the Reinforcement Under Uniform Corrosion Conditions Using Impedance Spectroscopy Method, str. 22 25

 • T. Jaśniok: Using Two Counter Electrodes in DC Electrochemical Tests for Estimating of Corrosion Rate of Reinforcing Bars, str. 26 29

 • K. Gąsiorek: Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w kapilarno porowatych materiałach budowlanych, str. 178 - 181


X Konferencja Naukowo
Techniczna „Ochrona powierzchni na terenach górniczych w subregionie zachodnim województwa Śląskiego”, Rybnik, październik 2005

 • K. Gromysz: Wybrane wady konstrukcyjne obiektów budowlanych wpływające na ich odporność statyczną i dynamiczną, str. 91 108

 • J. Śliwka, A. Śliwka: Monitoring obiektów mostowych na szkodach górniczych, str. 109 121


Seminarium „Mosty podwieszone i wiszące”, Wrocław, 1
2 grudnia 2005

 • A. Śliwka, B. Śliwka, S. Łukasik: Kładki nad DK 1 w Pszczynie i we Wrzosowej, str. 269 279


II Krajowa Konferencja Naukowo
Dydaktyczna „Kształcenie na kierunku budownictwo”, Kielce Cedzyna, 19 21 października 2005

 • R. Kliszczewicz, B. Kliszczewicz: Doświadczenia we wprowadzaniu studiów dwustopniowych, str. 247 257


Artykuły sprawozdawcze
Inżynieria i Budownictwo

 • Nr 2/2005 A. Zybura: V Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, str. 102 104

 • Nr 4/2005 J. Głomb, B. Hnidec, W. Kwasza, A. Zybura: Sto dwadzieścia lat Katedry Budowy Mostów Lwów (1885 1945) Gliwice, Lwów (1945 2005), str. 223 228


Budownictwo Technologie Architektura

 • Nr 1/2005 A. Zybura: V Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, str. 65


Z Życia Politechniki Śląskiej

 • Nr 3(155) grudzień 2005 A. Zybura: VI Konferencja naukowa doktorantów wydziałów budownictwa, str. 22 25

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego